Radar · Miljö

Omprövning av vattenkraft skjuts upp igen

Vattenkraft i Ljusnan

Regeringen vill minska den påverkan på elsystemet som en planerad omprövning av miljötillstånd kan innebära för vattenkraften – och har därför skjutit upp processen tre gånger. Nu skjuts den upp igen, en fjärde gång.

Vattenkraften ska få nya moderna miljötillstånd, för att skapa fria vandringsvägar och främja den biologiska mångfalden. Något som Sverige behöver göra för att linjera med EU:s vattendirektiv.

Men i januari 2023 valde regeringen att pausa den planerade omprövningen av miljötillstånden. Då med hänvisning till kriget i Ukraina och att elsäkerheten stod på spel. Sedan dess har omprövningen skjutits fram i flera omgångar och enligt det senaste beskedet, skulle flera vattenkraft påbörja processen den första juni i år. Men nu skjuts det åter på framtiden – till den 1 juni 2025. 

Regeringen uppger att man bland annat behöver mer tid för att säkerställa att omprövningarnas påverkan på vattenkraften blir acceptabel ur ett elsystemperspektiv. Enligt regeringen ska det vara den sista och slutgiltiga förlängningen av pausen. 

Pausen har tidigare kritiserats av Christer Borg, generalsekreterare för organisationen Älvräddarna, som påpekat att de stora kraftverken redan är undantagna, samtidigt som de mindre kraftverken spelar en mindre roll i elsystemet. Istället tror han att regeringen vill hitta kryphål i lagstiftningen för att kunna göra undantag, även för de mindre kraftverken. En farhåga även Världsnaturfondens WWF:s generalsekretare Gustaf Lind gett uttryck för.

– Enligt Svenska kraftnät skulle en miljöanpassning av alla småskaliga vattenkraftverk i Sverige endast medföra en produktionsförlust på under 0,5 procent av den totala energiproduktionen från vattenkraft. Varför ska dessa anläggningar undantas miljövillkor? skrev han på Twitter i en fråga riktad till Ebba Busch och Romina Pourmokhtari i samband med att den första pausen annonserades.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV