Radar · Djurrätt

Naturvårdsverket fördelar mer varg söderut

varg

Det har pågått en tvist mellan länsstyrelserna i Mellan– och Sydsverige om hur många vargar som de ska ha på sina områden för att det nationella referensvärdet på 300 vargar för Sverige ska uppnås. Men nu orkar inte Naturvårdsverket vänta längre utan har fastställt minimininivåer för vargpopulationen i Sverige för de kommande två åren.

Miniminivån för det mellersta rovdjursförvaltningsområdet, som är det område med flest vargar, fastställs till 225 individer och miniminivån för det södra rovdjursförvaltningsområdet fastställs till 75 individer. Störst skillnad blir det för det södra rovdjursförvaltningsområdet jämfört med 2019, då miniminivån låg på fem individer.

Beslutet följer trenden från föregående år med att vargen sprider sig allt mer söderut.

I det norra rovdjursförvaltningsområdet tar man hänsyn till rennäringen och sätter ingen miniminivå för varg.

– Miniminivåerna är grunden i rovdjursförvaltningen och möjliggör licensjakten, utan miniminivåer har Naturvårdsverket inte stöd för att delegera licensjakt på stora rovdjur till länsstyrelserna, säger Hanna Ek, biträdande chef viltförvaltningsenheten, Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Sänka vargantalet

Naturvårdsverket ska dessutom analysera vilka förutsättningar det finns att sänka vargens referensvärde till intervallet 170-270 individer, efter ett uppdrag från regeringen.

– Den beslutade rovdjurspolitiken innebär att vargstammen ska spridas mer över landet. Det innebär bland annat att minska koncentrationen av varg där den är som tätast, vilket just nu är i mellersta förvaltningsområdet. säger Hanna Ek.

Verket beslutar även att överlämna rätten att besluta om licensjakt på varg till länsstyrelserna för en tvåårsperiod till mellersta och södra rovdjursförvaltningsområdet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV