Radar · Miljö

Ekologiskt gav boost till mångfalden – med fördröjning

Ett fält med ekologisk odling.

Konventionella gårdar som ställer om till ekologiskt kan vänta sig en fördubbling av växtarter runt den odlade grödan. Men de kan behöva vänta ett par årtionden. Det visar en ny studie vid Lunds universitet. 
– Vi blev förvånade över den kraftiga ökningen av antalet växtarter, säger forskaren Romain Carrié i ett uttalande. 

Hur lång tid tar det innan ekologisk odling gynnar vilda åkerväxter? Det ville ett forskarlag från Lunds universitet ta reda på genom att undersöka 88 olika fält med spannmål och vall på 30 olika gårdar, både konventionella och ekologiska. Efter trettio år hade antalet växtarter med ekologisk odling mer än fördubblats på spannmålsfälten – från i genomsnitt 15 till 35 växtarter. 

– Efter trettio år förväntade vi oss inte det, och det ser ut som om det kan fortsätta att öka, säger Romain Carrié, forskare på Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) på Lunds universitet och den som har lett studien i ett uttalande.

Resultaten kan vara värdefulla att ta hänsyn till när man utvärderar nyttan med ekologisk odling, enligt forskarna. Men också när man utformar ekonomiskt stöd till lantbrukare, då det tar tid innan de växter som bidrar till ekosystemtjänster och högre avkastning – blivit tillräckligt många.

– Det betyder att det tar ett tag innan det ekologiska jordbrukets fulla potential för biologisk mångfald slår igenom, och att vi därför hittills har underskattat de fördelar som ekologiska metoder ger. Våra resultat tyder på att man måste beakta en viss fördröjning efter en omställning för att inte underskatta nyttan för miljön, säger Romain Carrié.

Studien visar också på en långvarig effekt av herbicider, då känsliga växter tog längre tid på sig att komma tillbaka på spannmålsfälten efter en omställning från konventionellt jordbruk. Växter som också bidrog mest till växtsamhällets återhämtning över tid, enligt studien. 

– Det tyder på en långvarig effekt av herbicider även efter att man slutat använda dem på gården, eller att det tar tid för dessa växter att kolonisera gården när den blivit ekologisk, säger Romain Carrié. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV