Glöd · Debatt

”Betesrätten” är ingen rättighet

En svart öronmärkt ko.

Alla djur i Sverige är rättslösa, det blir därför fel att prata om att det finns en betesrätt anser Johan Löfgren från PIMI – Personskap för ickemänskliga individer.

DEBATT. Svenska djur saknar rättigheter! Förvisso inte bara ett svenskt problem men låt oss nu tala klarspråk en gång för alla. Ickemänskliga djur är rättslösa. Vi kan utveckla detta genom att titta på ett av samhällets i dag mest återkommande påståenden i kategorin andra djurarter, ”kors betesrätt är hotad”.

Ickemänskliga djur kan säljas, bytas, överges och till och med dödas godtyckligt, allt enligt ägarens vilja. Detta är definitionen av ett rättsobjekt, alltså ett föremål för äganderätt. Även om Sverige saknar en definition om att andra djurarter är rättsobjekt så räknas de inom juridiken som lös egendom och hamnar per automatik i facket saker. Inte bara kor utan alla individer av arten Bos taurus eller som det antropocena samhället kallar arten, nötboskap, är objekt. De delar den statusen med alla andra ickemänskliga djur. Som rättsobjekt saknar de rättskapacitet och är därmed också helt rättslösa.

Är du rättslös kan du inte heller ha rättigheter vilket positiv rättskapacitet omfattar. Påståendet om ”betesrätt” är ett tragiskt argumentationsfel som tar fokus från djurrättens viktigaste fråga, tillskrivandet av rättigheter till ickemänskliga djur.

För att erhålla rättigheter måste du till att börja med vara ett rättssubjekt, något som när vi talar om ickemänskliga djur förutsätter en grundlagsändring. Det är med andra ord extremt kontraproduktivt med påståendet om att andra djurarter redan har rättigheter i Sverige såsom rättssystemet ser ut idag.

Djurskyddsförordningen där bland annat beteskravet regleras har inte med ordet ”rätt” på ett enda ställe. Djurskyddslagen som förordningen detaljstyr kring är för övrigt inte heller någon rättighetslag utan syftar till att övervaka en verksamhet, i detta fallet exploateringen av ickemänskliga djur.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV