Radar · Inrikes

Minskad hushållskonsumtion i november

Hushållens konsumtion minskade med 0,5 procent i november 2023 jämfört med oktober 2023, enligt ny statistik från SCB.

Dock ökade hushållskonsumtionen med 0,1 procent jämfört med november 2022.