Radar · Inrikes

Minskad hushållskonsumtion i november

Hushållens konsumtion minskade med 0,5 procent i november 2023 jämfört med oktober 2023, enligt ny statistik från SCB.

Dock ökade hushållskonsumtionen med 0,1 procent jämfört med november 2022.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV