Radar · Inrikes

L öppnar för stora lån till upprustningen

Liberalerna vill inrätta en ”krigsbudget” för de medel som skänks till Ukraina.

– Ukraina kan klara kriget, tillika vårt krig mot den ryska krigsmakten. Det kan bli en utdragen del för Sveriges säkerhet, då vill vi ha ett särskilt utgiftsområde för stödet till Ukraina. Sedan ska Sverige ha sin egen försvarsbudget, säger Liberalernas ledare Johan Pehrson.

Statsbudgeten har 27 utgiftsområden. Det behövs enligt Pehrson ett 28:e. Genom att särredovisa medlen till Ukraina så skulle man undvika att andra satsningar på till exempel klimat, infrastruktur, skola eller välfärd får lida, enligt Pehrson.

– Det här kontot kommer att bli noll den dagen Ukraina är fritt igen.

När det gäller satsningar på Sveriges försvar så gör den unikt starka ekonomiska situationen att Sverige kan skrota överskottsmålet och gå med underskott i statsfinanserna under ett antal år, enligt Liberalerna. Partiet öppnar också för att ta stora lån.