Radar · Integritet

Intellektuellt funktionsnedsatta får inte rösta i sju EU-länder

Danmark till de länder i EU som har regler som hindrar personer med funktionsnedsättningar att rösta då bara en person får vistas i båset vilket gör att assistenter inte kan användas, menar Inclusion Europe.

Denna sommar går EU-parlamentet till val men det är inte alla av EU:s medborgare som har full rösträtt. Personer med intellektuella funktionsnedsättningar hindras från att rösta på grund av regler i sju EU-länder, menar kampanjen Inclusion Europe.

Just nu pågår en kampanj från organisationen Inclusion Europe för att öka medvetenheten kring personer med funktionsnedsättningar och deras möjligheter att delta i den demokratiska processen. Organisationen menar att vissa av reglerna i Europa strider mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, en konvention som alla EU:s medlemsstater har skrivit under.

Bulgarien, Danmark, Portugal, Litauen, Ungern, Slovenien och Estland har regler som säger att bara en person får vara i röstbåset. Det gör att personer som har funktionsnedsättningar och behöver en person som assisterar dem under röstningen inte kan rösta.

Närmare 800 000 personer med olika typer av funktionsnedsättningar är berövade rätten att rösta, enligt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESC), rapporterar sajten Euractiv.

Det handlar inte bara om svårigheter att få ta del av rösträtten genom hindrande lagregler, utan också om hinder som kan vara praktiska med bristande tillgänglighet fysiskt till röstningslokalerna eller där valinformationen inte har anpassats för exempelvis personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Inclusion Europe säger sig kampanja för att förbättra de demokratiska förhållandena för personer med intellektuella funktionsnedsättningar, vilka uppgår till ungefär 20 miljoner personer i Europa, enligt organisationen.

– I femton europeiska länder får inte personer med intellektuella funktionsnedsättningar ställa upp som kandidater i val, säger Milan Šveřepa, kampanjledare för Inclusion Europe, till Euractiv.

Bara sex europeiska länder, (Sverige, Finland, Frankrike, Spanien, Norge och Storbritannien), garanterar personer med intellektuella funktionsnedsättningar full tillgång till rätten att rösta.

Inför EU-valet

Förra sommaren uppvaktade närmare 600 personer från de europeiska rörelserna för personer med funktionsnedsättningar politikerna i Bryssel, däribland 30 personer från Sverige. Ett gemensamt valmanifest presenterades också med olika krav på demokratiska förbättringar för personer med funktionsnedsättningar inför valet 2024.

Bland annat uppmanades EU:s politiska ledare att: ”Garantera deltagandet av personer med funktionsnedsättning i EU:s politiska och offentliga liv, samt att säkerställa att alla personer med funktionsnedsättning har rätt att rösta och rätt att ställa upp som kandidater i Europaparlamentsvalen, oavsett rättslig kapacitetsstatus och EU-landet där de bor”, skriver delegaterna.