Radar · Miljö

75 procent av fiskefartygen går under radarn

Det röda anger fiskefartyg som inte ger ifrån sig signaler som kan följas av allmänheten – det blåa betyder fiskefartyg som kan följas.

Med hjälp av AI och satellitbilder avslöjas att 75 procent av världens flotta av fiskefartyg inte ger ifrån sig signaler som kan följas av allmänheten. Det framgår av en studie i Nature. 
– Genom att avslöja mörka fartyg har vi skapat den mest omfattande offentliga bilden av det globala industriella fisket som finns tillgänglig, säger forskaren Jennifer Raynor i ett uttalande.

Den omfattande studien som letts av Global Fishing Watch, visar att en stor del av det mänskliga trycket på havet – går under radarn. Genom att använda sig av maskininlärning för att känna igen fiskande fiskefartyg i kombination med satellitbilder, i en undersökning som sträcker sig mellan 2017 och 2011, kunde forskarna visa att 75 procent av alla fiskefartyg inte ger ifrån sig några signaler. Forskarna fann också att många av båtarna fiskade i skyddade vatten, så som nära Galapagosöarna utanför Ecuador och Stora barriärrevet utanför Australien. Undersökningen gav också en ny bild av var lejonparten fiskar, med en större andel än vad man tidigare trott utanför södra Asien och Afrikas kuster.

– Allmänt tillgängliga data antyder felaktigt att Asien och Europa har liknande mängder fiske inom sina gränser, men vår kartläggning visar att Asien dominerar – för var tionde fiskefartyg vi hittade på vattnet var sju i Asien medan endast ett var i Europa, säger Jennifer Raynor, biträdande professor i naturresursekonomi vid University of Wisconsin-Madison i ett uttalande. 

Även en stor andel, 25 procent, av transportfartygen visade sig gå under radarn.

– På land har vi detaljerade kartor över nästan varje väg och byggnad på planeten. Däremot har tillväxten i våra hav till stor del varit dold för allmänheten. Den här studien bidrar till att eliminera de blinda fläckarna och kasta ljus över omfattningen och intensiteten av mänsklig aktivitet till havs, säger David Kroodsma, chef för forskning och innovation på Global fishing watch och medförfattare till studien i ett uttalande.