Zoom

Islamismforskare under utredning – hänger ut kritiker

Sameh Egyptson presenterar avhandlingen ”Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige”.

Sameh Egyptsons avhandling om Muslimska brödraskapets påstådda inflytande i Sverige har ifrågasatts vad gäller etik och noggrannhet. Samtidigt har den påverkat politiken. Personer och organisationer känner sig förtalade.

Avhandlingen ”Global politisk islam? Muslimska brödraskapet och islamiska förbundet i Sverige” väckte stor uppmärksamhet när den kom ut förra året. Det var Sameh Egyptsons första avhandling. Egyptson hävdar att han har visat att den islamistiska organisationen Muslimska brödraskapet, som bildades i Egypten, har infiltrerat det svenska samhället via muslimska organisationer i Sverige.

Slutsatserna har hyllats inte minst av Sverigedemokraterna. Samtidigt har en rad svenska muslimska företrädare pekats ut som nyckelpersoner som driver igenom en dold agenda för att etablera Muslimska brödraskapet.

Andra, som arbetat antirasistiskt, beskrivs i avhandlingen som ”proislamiska” och som ”multikulturalistiska ideologer”, och antirasistiska föreningar sägs vara på väg i en riktning mot ”radikal islamism”.

Tidigt i Sameh Egyptsons avhandling listas en rad namn som ”personer i det svenska nätverket” av Muslimska brödraskapet. Uthängningen av svenskar som involverade i en plan för att etablera Muslimska brödraskapet i Sverige har lett till en rad anmälningar mot Egyptsons avhandling till nämnder som prövar forskningsetik.

Avhandlingen har även kritiserats för rena faktafel i en större granskning från den antirasistiska tankesmedjan Fenix.

”Slutsatser tas i stora språng genom fria associationskedjor och ej offentliga personer hängs ut med namn och tillskrivs kontroversiella roller och åsikter utan sakliga belägg, vilket bland annat kan leda till fara för deras anhöriga i auktoritära länder”, skriver Fenix.

Granskningen visar även på rena felöversättningar av källor som är skrivna på arabiska.

”I avhandlingen finns även manipulation av svenska källor. Det finns därför anledning att genomföra en oberoende granskning av samtliga citat, även då det inte handlar om översättningar”, fortsätter rapporten.

Avhandlingen leder till politiska förslag

Sverigedemokraterna har å sin sida hänvisat till avhandlingen i flera förslag i riksdagen, som går ut på att strypa offentligt stöd till organisationer i civilsamhället och även svartlista personer som Egyptson pekat ut i sin avhandling.

”Sameh Egyptson kunde 2023 i sin avhandling påvisa ett omfattande nätverk av organisationer och individer i Sverige med kopplingar till det islamistiska nätverket Muslimska brödraskapet”, skriver Sverigedemokraterna i motionen Åtgärder mot extremism i civilsamhället.

Egyptson användes, redan innan hans avhandling blev klar, som källa åt Säpo i rapporter som använts för att stänga ned muslimska friskolor.

I avhandlingens presentationstexter anklagar Egyptson svenska forskare, som uttalat att det inte finns belägg för att Muslimska brödraskapet skulle vara etablerade i Sverige, för att ha ”velat tona ner frågan”. Att svenska organisationer och personer som pekas ut som verktyg för Muslimska brödraskapet nekar till att de har något att göra med organisationen avfärdas av Egyptson, som hävdar att de använder sig av taqiyyah.

Antimuslimskt språkbruk

Begreppet taqiyyah förekommer ofta i antimuslimska miljöer för att beskriva muslimer som opålitliga och för att avfärda muslimers uttalanden som lögner.

Taqiyyah är ursprungligen ett shiitiskt begrepp som historiskt handlat om att man, för att skydda sitt eget liv under förtryck, haft rätten dölja sin tro.

I Egyptsons avhandling används just begreppet taqiyyah för att avfärda svenska muslimers förklaringar att de inte är knutna till Muslimska brödraskapet.

”Tillämpade (NN) den urgamla principen om taqiyyah, förställning och lögn, som man i islamiskt politiskt språk brukar kalla den typ av ’organiserat hyckleri’ (…) som Muslimska brödraskapet ibland har tillämpat? Tillämpas detta också i Sverige?”, skriver Egyptson och namnger en person som enligt Egyptson hade nekat honom en kommentar om sina släktband.

I ett annat avsnitt avfärdas ett avståndstagande mot extremism med hänvisning till taqiyyah:

”En annan fråga är i hur hög grad hon gråter krokodiltårar över dottern och tillämpar principen om ’dubbla budskap’, taqiyyah, i denna situation; det vill säga rätten att verbalt vara oärlig i en pressad situation trots religionens grundläggande bud om ärlighet.”

I december polisanmäldes Sameh Egyptson av överklagandenämnden för etikprövning, Önep, efter att flera personer som förekommer i avhandlingen inkommit med klagomål.

”Överklagandenämnden finner att avhandlingen innehåller sådana känsliga personuppgifter vilka krävt etikprövningstillstånd för att godkännas”, skriver Önep i sitt beslut.

Kritiker hängs ut

Sameh Egyptson har motsatt sig beslutet och hävdat att lagen ändrades när han redan påbörjat sin avhandling och att han därför inte behövde göra någon etikprövning. Även Lunds universitet står bakom Egyptsons försvar. Egyptson har på sin blogg och i sociala medier även hängt ut personer som kritiserat honom.

En person som förekommer i avhandlingen är Mattias Irving som är aktiv i den antirasistiska föreningen Hjärtat. Irving beskrivs som en ”pro-islamisk och multikulturalistisk ideolog”.

– Jag har hamnat i det här för att jag är föremål för Egyptsons forskning. Jag var engagerad i Tro och solidaritet och ordförande i lokalföreningen i Stockholm som heter Hjärta. Han påstår att vi var den viktigaste allierade till hans version av Muslimska brödraskapet. Jag har nåtts av den här typen av anklagelser i flera år nu. Han menar att vi i 20 års tid har haft någon form av hemlig allians, säger Irving.

Mattias Irving har länge opinionsbildat mot rasism och har sedan tidigare varit föremål för uthängningar från extremhögern. Han känner igen retoriken som Egyptson använder.

– Jag upplever att det här är en variant av den högerextrema konspirationsteorin om det stora utbytet som går ut på att en liten samhällselit försöker byta ut den ”riktiga befolkningen” mot en annan, säger han.

Efter att avhandlingen publicerats av Lunds universitet har Irving tagit fram instruktioner hur man kan agera om man känner sig uthängd och vill klaga på avhandlingen.

– Det var ju flera i vår förening som var drabbade och oroliga och inte visste vad de skulle göra. Många kände sig rättslösa. Så vi satte ihop en lista på alla personer som förekommer i avhandlingen. Vi samlade även ihop e-postadresser, många av dem känner jag inte alls, men vi skickade ett brev till alla om hur man anmäler. Jag lade även ut det på vår hemsida, säger Irving.

Flera valde att anmäla avhandlingen, något som ledde till att de blev uthängda av Egyptson på sociala medier och på hans blogg.

– Många som skickade en klagan till Lunds universitet hängde han ut med namn, i ett fall även med telefonnummer, och anklagade dem för att vara en del av en samhällsfarlig rörelse. Med det följde kommentarer från hans följare som var direkt antimuslimska och det uppmanades till och med till våld. Det blev väldigt obehagligt och jag vet att det finns de som inte valt att gå vidare efter att de sett vad andra utsatts för så det har försvårat för människor att ta tillvara sina rättigheter, berättar Irving.

Mattias Irving är aktiv i den antirasistiska föreningen Hjärtat. Både han och föreningen pekas i Egyptsons avhandling ut som viktiga allierade till Muslimska brödraskapet. Foto: Jenny Rönngren/Syre

Attackerar på sociala medier

Mattias Irving själv är föremål för Egyptsons sociala medier. I januari skrev Egyptson på X:

”Hur lågt är islamovänstern beredd att sänka sig? Undrar jag. Den lögnaktige Irving som avslöjats med grava lögner i sin anmälan påstår att jag blivit fälld. Att en oenig nämnd skickar en anmälan till åklagaren pga att de misstänker att ett universitetetsprojekt inte följde en kritiserad otydlig lag är något helt annat. Vem litar egentligen på aktivisterna från islamovänstern idag?”

Irving säger att Egyptsons språkbruk är något som främst setts inom extremhögern.

– Det är ett begrepp som du hittar hos extremhögern. För Egyptson handlar det i grund och botten om personer som är kritiska till hans arbete och personer som bejakar mångfald i Sverige. Det är ett islamofobiskt språkbruk som inte har någon plats i en akademisk debatt, säger han och:

– Det här har drabbat mig psykologiskt. Det är tufft att bli uthängd på det här sättet. Detta har också knäckt mitt förtroende för det svenska universitetsväsendet och att Säpo använt en sådan uppenbart politiserad person för att stänga ned skolor har också gjort mig beklämd, säger han.

På Egyptsons konto på X porträtterar han flera opinionsbildare som en del av vad han beskriver som ”islamovänstern”. Bilan Osman opinionsbildare, journalist och som idag är kommunikatör hos studieförbundet Ibn Rushd beskriver han så här:

”Dagens talesperson för islamovänstern är ju Bilan Osman.”

Även ledarskribenten Jonna Sima på Aftonbladet pekas ut som tillhörande ”islamovänstern” sedan hon skrivit en ledare om islamofobi. Opinionsbildaren Somar Al Naher anklagas för att varit en del av att skapa en ”front för islamistisk infiltration i S”.

Sameh Egyptson under disputationen vid Lunds universitet på hans avhandling om Muslimska brödraskapet. Foto: Johan Nilsson/TT

”Nyvänstern är allierad med islamister”

Till Syre säger Sameh Egyptson att det som han kallar ”nyvänstern” allierat sig med islamister för att normalisera islamism, och han tar specifikt upp föreningen Hjärtat.

– De är islamovänster. De har en allians. De har alltid arbetat för att försvara Muslimska brödraskapet, det har varit deras hjärtefråga. Titta hur de agerat kring min avhandling, säger Egyptson.

Finns det verkligen belägg för det?

–  Läs avhandlingen, där finns massor av belägg. Hjärtat har bidragit till att Muslimska brödraskapet har kunnat etablera sig. De har stöttat Muslimska brödraskapet. Fakta är fakta.

Sameh Egyptson säger vidare att det finns en allians mellan vad han kallar nyvänstern och islamister.

– Det är en allians som bygger på identitetspolitik, islamister och antiimperialister. De vill normalisera islamismen och samarbeta med islamister i väst för att bygga det multikulturella samhället.

Egyptson står fast vid det han säger sig kunna visa i sin avhandling, att samtliga muslimska organisationer som han pekat ut är en del av Muslimska brödraskapet även om de nekar till det.

– Det är en del av deras organisatoriska informationsstrategi att förneka, och det skriver jag också om. Alla vet att Muslimska brödraskapet använder taqiyyah. Det är inte konstigt att de nekar. Det är tvärtom en bekräftelse. Svenska journalister har visat sig ha noll koll och de här akademikerna som säger att de inte finns är en katastrof.

Egyptson svarar även på kritiken om att han på sociala medier publicerar namnen på dem som klagat på hans avhandling.

– Det är klart det är offentliga handlingar, ska de kritisera i hemlighet eller? Varför gick de då med i vad de trodde var en hemlig organisation? Vi lever i en demokrati. De trodde de skulle få nyttan av demokrati i Sverige och få bidrag och fortfarande vara hemliga. Nej, de får lära sig att Sverige är en demokrati och vi spelar med öppna kort, inte hemliga kort och inte med hemliga styrelsemedlemmar.

När du lägger ut följer ofta hatfyllda kommentarer

– Jag kan inte ta ansvar för andra personer. De som anser sig utsatta för hat eller förtal får försvara sig, anmäla inlägg eller gå till polisen.

– Sverige är en demokrati. Man ska inte ge sig in i debatten om man inte klarar debatten. Att jag ska få ansvar för vad andra skriver. Då har det gått för långt. Det kallas cancel culture. Om man ger sig in i  debatten får man klara av att hantera debattklimatet, säger han.

Sameh Egyptson säger även att flera muslimska organisationer gjort islamofobi till en affärsverksamhet.

– Om någon hatar alla muslimer då är det en islamofobi och det ska bekämpas. Men att islamkritiker eller att de som kritiserar islamovänstern ska anklagas för att vara islamofober är helt ologiskt. Flera organisationer har gjort islamofobi till en affärsverksamhet för att få skattepengar och påstår att hela svenska samhället är islamofobiskt. Det har gått för långt.

Sameh Egyptsons avhandling granskas av Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, NPOF, som prövar om oredlighet i forskning har ägt rum enligt lagen.