Radar · Nyheter

Hjälpbehovet kvarstår ett år efter jordbävningen i Turkiet och Syrien

Barn leker bredvid förstörda byggnader i den turkiska staden Samandag den 22 februari 2023.

I veckan har ett år gått sedan Turkiet och Syrien drabbades av den största jordbävningen i regionen på ett sekel. Flera organisationer vittnar om att hjälpbehovet fortfarande är stort.

Drygt 55 000 människor miste livet i jordbävningen den 6 februari 2023, skriver UN women i ett pressmeddelande, och betonar att kvinnor och flickor påverkas oproportionerligt av konsekvenserna av krisen. Osäkra levnadsvillkor leder till risker för sexuellt våld och ökad risk för flickor att utsättas för tvångsäktenskap.

UN women skriver att de samarbetar med myndigheter och organisationer i Syrien och Turkiet och till exempel har kanaliserat finansiellt stöd till drygt tio organisationer som arbetar med kvinnor och flickor lokalt samt att volontärer från 43 organisationer utbildats i psykologisk första hjälpen med ett jämställdhetsperspektiv.

Utöver de många dödsfall och ytterligare skadade förlorade hundratusentals sina bostäder. Inte minst för dem är läget fortsatt mycket svårt, skriver Röda korset i pressmeddelande.

– Folk är trötta, lever i misär och osäkerhet, med en hög nivå av stress. Motståndskraften sinar och det är vi som måste ge människor hopp. Behoven kommer vara stora under lång tid framåt – och det är pengar som behövs, säger Gabriel Karlsson, på Röda korset i Syrien.

Behovet av vatten, sanitet och hygien är fortsatt stort, skriver Unicef i ett pressmeddelande. I Syrien är fortfarande hälften av primärvårdssystemet ur funktion. Många tvingas skjuta upp medicinsk vård, alternativet för den som har råd är att resa långt. Nästan hälften av befolkningen är hänvisad till alternativa och ofta osäkra vattenkällor, enligt barnrättsorganisationen.