Radar · Nyheter

Åkermark motsvarande 1,3 miljarder brödlimpor försvann i fjol

Sveriges åkermark minskade 2022 med ungefär 1,3 miljarder brödlimpor, en trend som Hushållningssällskapet tycker är viktig att bryta.

Sveriges totala åkermark har minskat med cirka 131  000 hektar från 2003 till 2022, rapporterar Hushållningssällskapet. Under 2022 motsvarar det en skörd på 817 289 ton spannmål eller 1,3 miljarder brödlimpor.

– Vi kan konstatera att jordbruksmarken försvinner i en oroväckande takt vilket i sin tur påverkar vår inhemska livsmedelsproduktion. I det här geopolitiska läget är det viktigt att vi gör vad vi kan för att bromsa och säkerställa livsmedelsförsörjningen över tid och ytterst befolkningens överlevnad vid en eventuell kris, säger Frida Carlsson, vd för Hushållningssällskapet Jönköping på deras sajt.

Även tidigare forskning pekar på problemet med att jordbruksmark bebyggs.

Hushållningssällskapet, en så kallad tredje sektorn organisation, skriver att ”ta reda på hur livsmedelsförsörjningen ser ut i varje enskild kommun är högaktuellt”.