Radar · Inrikes

Våld från personal ökar mot flickor på Sis-hem

Elin Wernquist, generalsekreterare på Barnrättsbyrån, vill se en krisplan för Sis-hemmen där alla placerade barn har tillgång till oberoende barnombud.

Sis-hemmen har fått kritik för att fungera dåligt. Nu visar en granskning av Barnrättsbyrån att våldet från personalen har ökat, särskilt drabbade är unga flickor.

De fysiska ingripanden från personal på Sis-hem har ökat med 44 procent de senaste två åren, visar Barnrättbyråns granskning. Förra året var de på rekordhöga nivåer, rapporterar Fempers.

– Det är djupt oroande att personalens våld mot barn på Sis fortsätter att öka, trots 140 miljoner i extra anslag från staten under 2023. Det är en utveckling som inte kan accepteras i en rättsstat, säger Elin Wernquist, generalsekreterare på Barnrättsbyrån, på organisationens hemsida.

Det är stora skillnader på antalet fysiska ingripande mellan pojk- och flickhem inom Sis. Barnrättsbyrån har räknat till 180 fysiska ingripanden gjordes under 2023 på flickor, medan siffrorna för pojkar är mycket lägre.

Antalet fall av klagomål till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rörande fysiskt våld och sexuella övergrepp från personal har också kraftigt ökat. Från 253 klagomål 2021 till 425 klagomål 2023.

Nu vill Barnrättsbyrån att regeringen skapar en krisplan för Sis och att alla placerade barn ska få tillgång till oberoende barnombud som de kan vända sig till när deras rättigheter kränks, berättar Elin Wernquist.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV