Radar · Migration

Ja till EU:s asylpakt i parlamentet

Migranter ombord på ett räddningsfartyg utanför Sicilien, Italien.

Ikväll röstade EU-parlamentet igenom den asyl- och migrationspakt som EU-institutionerna i praktiken kom överens om i december. Det har tagit många år att komma fram till en kompromiss, men ändå är många inte nöjda med överenskommelsen.

Att få till en gemensam asyl- och migrationspolitik i EU har stötts och blötts under många år. Hittills har varje försök att enas över lands- och politikgränser misslyckats. Men i december förra året kom EU-parlamentet, EU-kommissionen och medlemsländerna överens om ett paket som de alla kunde stå bakom. Idag klubbades den igenom officiellt i EU-parlamentet. 

Men många missnöjda röster hörs. Från högerhåll menar många att det inte är tillräckligt stramt bland annat när det gäller gränsmottagningen, medan det från vänsterhåll istället hörs att reglerna riskerar att bli för tuffa. Från den breda mitten menar många istället att det är bättre med en pakt än ingen alls. 

– Jag tror att vi nu har en chans att få ett gemensamt system, och det är bra, säger Birgit Sippel från tyska Socialdemokratiska partiet, samtidigt som hon understryker att det kommer att behövas ett fortsatt arbete med att förbättra lagarna framöver.

Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk är djupt kritisk till pakten.

– Det här paketet löser inte de problem som det var tänkt att lösa, till exempel Dublinkonventionen. Också i framtiden kommer medlemsländerna där ankomster sker att vara ansvariga. Detta löser inte det problemet. Det löser inte problemet med döden på Medelhavet. Vi kan inte ha en situation där människor systematiskt och i tusentals dör på sin väg för att söka säkerhet i Europa, sa hon under en presskonferens på tisdagen.

Hon kritiserade också det faktum att pakten skulle innebära att det som fungerar allra sämst med det nuvarande systemet skulle bli till EU-lag, det vill säga att migranter hålls inlåsta i förvar i väntan på att få sitt asylärende prövat.

– Min grupp har försökt i varje steg att stoppa den systematiska inlåsningen av personer som är oskyldiga. Allt de har gjort är att komma till Europa och söka skydd och vi håller dem inlåsta som om de begått kriminella handlingar. De är inte kriminella, sa hon.

EU-parlamentet röstade om tio olika delar i migrationspakten (se faktaruta). Det enda lagförslaget som Malin Björk är positiv till är förslaget hon själv varit ansvarig huvudförhandlare för, om ett europeiskt kvotflyktingsystem.

– Det är det enda förslaget som går ut på att öppna en dörr för människor på flykt, en säker väg. Det är jag stolt över att ha varit huvudansvarig för från parlamentets sida, säger hon i ett pressmeddelande.

Artikeln har uppdaterats efter omröstningen.

Dessa delar röstar EU-parlamentet om:

Kontroll av tredjelandsmedborgare vid de yttre gränserna 

Informationssystem för utbyte av registeruppgifter

Gemensamt förfarande för internationellt skydd

Gränsförfarande för återvändande

Asyl- och migrationshantering

Hantering av krissituationer

Användande av fingeravtryckssystemet Eurodac

Regler för kvotflytingar

Regler för berättigande till internationell skydd

Regler för mottagande av asylsökande

Europaparlamentet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV