Radar · Miljö

Greenpeace: Gammelskog skövlas – blir Ikea-möbler

Greenpeace Sverige genomförde en aktion utanför Ikea vid Kungens kurva, Stockholm, under onsdagen då rapporten släpptes.

Skövlad gammelskog från Rumänien blir till Ikea-möbler som säljs i bland annat Sverige, visar en ny rapport från Greenpeace. Minst 30 möbler kan kopplas till skövlingen.
– Ikea kan inte ducka allvaret i det här. De vill gärna framstå som hållbara, men i verkligheten bidrar de till skövling av gammelskogar som absolut inte borde röras, säger Greenpeaces Sverigechef Erika Bjureby.

Träd som är i genomsnitt 120-180 år gamla återfinns i de skogar som Greenpeaces granskande team har besökt i Karpaterna i Rumänien för att göra rapporten. Där upptäckte de en systematisk skövling av skyddsvärd gammelskog och även skövling inom två Natura 2000-klassade områden. 

Under onsdagen stod Greenpeace utanför Ikea vid Kungens kurva och delade ut information till kunder om den nya rapporten. 

– Vi uppmanar dem att ställa frågor till sin butik och berätta att man är orolig för att skyddsvärd skog använts för att tillverka möbler i butiken, säger Greenpeaces Sverigechef Erika Bjureby på telefon från aktionen vid Kungens kurva.

Det är en robust fältundersökning med bland annat geolokaliseringsverktyg som gjorts för att ta fram bevisen i rapporten, som Greenpeace centraleuropeiska kontor är huvudansvarig för. 

– Man har följt produkten, träden som avverkats i Rumäniens gammelskog, vidare till sågverken och sedan varje steg i leverantörskedjan, berättar Erika Bjureby.

Besvikna på responsen

Samtidigt har såväl Greenpeace Sverige som andra landskontor hjälpt till för att undersöka Ikeas produkter i butiker på hemmaplan. Totalt har över 30 olika möbler med koppling till rumänska skogar hittats i Ikeas affärer i 13 olika länder: Sverige, Finland, Österrike, Belgien, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Israel, Polen, Schweiz och Storbritannien. Bland dessa återfinns exempelvis spjälsängen Sniglar och Ingolf-stolar.

– Vi har presenterat våra bevis för Ikeas ledning och vi har haft en dialog via mail. Där har de inte ifrågasatt vårt bevismaterial, men de har heller inte svarat ordentligt på det. Vi är lite besvikna att de inte ser allvaret i det här, säger Erika Bjureby som själv varit delaktig i dialogen.

När Syre kontaktar Ikeas pressavdelning får vi ett skriftligt svar från den internationella avdelningen Inter Ikea Group:

”Vi tar information om risken för brott mot interna och externa skogsbrukskrav på största allvar. Illegalt virke och dåliga skogsbruksmetoder har ingen plats i IKEA värdekedja. Varje indikation på detta undersöks omedelbart. Om vi upptäcker oegentligheter vidtar vi omedelbara åtgärder, inklusive att avsluta affärsrelationer”, skriver de.

Efter att ha granskat rapporten skriver de ytterligare en kommentar:

”Vi håller inte alls med om hur IKEA framställs i den (rapporten) då det hävdas att trä från skyddade gammelskogar hamnar i IKEA produkter. Vi kan tydligt säga att vi inte accepterar trä från skyddade gammelskogar i våra produkter. De inköpsmetoder som beskrivs i Greenpeaces rapport är lagliga och följer både lokala regler och EU-regler och är dessutom certifierade av Forest Stewardship Council (FSC).

De tillägger: 

”Vi anser att ett starkt skydd är nödvändigt för att undvika att skada den biologiska mångfalden i skogarnas naturliga komplexitet och välkomnar en öppen dialog kring detta ämne. Vi kan dock inte acceptera det som påstås i rapporten.”

Bör påverka politiken

Från Greenpeace håll vill man dock se att Ikea blir en del av lösningen istället för problemet. 

– Vi vill se att de rensar upp i sin leverantörskedja. För där finns tvivelaktiga leverantörer som fortfarande använder skyddsvärd skog, säger Erika Bjureby.

Hon påpekar också att Ikea som ett stort företag har stor möjlighet att påverka politiker att ta beslut som gör att skogen skyddas bättre. För det är inte all skog där skövling upptäckts som har ett officiellt skydd, trots att den är skyddsvärd.

– Det finns få gammelskogar kvar i Europa. Den som finns i Rumänien, tillsammans med den svenska, är det väldigt viktigt att vi skyddar. Om vi ska klara klimat- och miljökrisen och värna den biologiska mångfalden så måste vi göra det.

Hon påminner också att konsumenter spelar en viktig roll i det hela. 

– Jag tror inte att Ikeas kunder tycker att det känns lika charmigt att sätta ihop stolar och barnsängar hemma om de är medvetna om vad det verkliga priset för möblerna är.

– Det högsta ansvaret ligger på Ikea att få bort smutsiga produkter från affärerna. Och politikerna kan se till att skogen blir skyddad på nationell nivå. Men man kan hjälpa till som konsument. Ikea är väldigt måna om sitt varumärke. De har produkter som den svenska befolkningen älskar. Så se till att ställa frågor. Visa att du är bekymrad över att dessa produkter finns här. Det gör en stor skillnad.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV