Glöd

Klimatbovar ska avslöjas från rymden

Stor som en tvättmaskin ska den spana efter osynliga klimatbovar från rymden. Förhoppningen är att den nya satelliten ska bidra till minskade utsläpp av metangas.

Det har kallats den lägst hängande frukten för att snabbt få ner utsläppen och bromsa klimatförändringen. I skuggan av den välkända boven koldioxid gömmer sig växthusgasen metan – som beräknas stå för 30 procent av dagens uppvärmning.

Metan, även kallad naturgas, har större uppvärmande effekt än koldioxid men med mycket kortare livstid i atmosfären. Efter tolv år är det mesta borta.

En minskning av metanutsläppen ses som ett sätt för världen att köpa sig mer tid för att tackla klimatförändringarna och över 150 länder har skrivit under ett löfte om att minska utsläppen med 30 procent till 2030. Även en del företag har hängt på.

Osynlig gas

Men gasen är osynlig för ögat, luktfri och blandas snabbt ut i atmosfären – vilket gör den nästan omöjlig att spåra till källan. Och det har visat sig att utsläppen är större än man trott. Men en ny satellit som nyligen sköts upp i rymden ska hjälpa till att spana efter utsläppsbovar – särskilt inom den fossila olje- och gasindustrin.

Det finns tusentals olje- och gasanläggningar runt om i världen med utrustning som läcker eller inte fungerar som den ska och därmed frigör stora mängder metan. Många i fossilbranschen väljer också att inte dela sin data offentligt.

– Det här är ett verktyg för att hålla aktörer ansvariga. Det kan användas för att hänga ut företag som presterar dåligt kring utsläpp, säger Mark Brownstein från den amerikanska miljöorganisationen EDF, som delvis bekostat satelliten.

– Men det är också ett verktyg som kan hjälpa till att dokumentera de framsteg som stora företag gör för att minska sin utsläpp.

Jordbrukssektorn är också en stor källa till metanutsläpp. Att EDF lägger fokus på olje- och gassektorn beskrivs som ett strategiskt val, eftersom det handlar om färre aktörer med större budgetar som kan riktas in på att sanera.

Offentlig data

Det finns andra satelliter som redan kan spåra stora metankällor. Men den nya ska ha bättre upplösning. När den är fullt operationell i början av nästa år kommer den att samla in data som är fri att använda för alla.

– Det är inte så kostsamt att åtgärda metanläckorna och olje- och gasindustrin vet hur man ska gå till väga, enligt EDF:s chefsforskare Steven Hamburg.

Fakta: Utsläpp av metan

Den största källan till de globala utsläppen av metan som människan är orsak till är jordbrukssektorn som står för omkring 40 procent av kakan, enligt den internationella energibyrån IEA. Därefter kommer energi som står för runt 37 procent och på tredje plats hamnar avfallssektorn.