Glöd · Debatt

Plånboken i P1 missar klimatet och miljöförstöringen

En hundralapp

Ett radioprogram som försöker sia om framtiden borde inte bara ta upp frågor om pengar, utan också ge utrymme åt miljöfrågorna, som till exempel klimatkrisen. De kommer att påverka oss alla långt mer än styrräntor och bostadspriser, skriver Annika Rullgård.

DEBATT. Varje vecka sänder radion programmet Plånboken. Programmets 30 minuter den 1 maj var bräddfyllt av styrränta, räntesänkning, experter, riksbanken, USA, räntekostnad, förhandla, bostadspriser, förväntningar, inkomster, förmögenhet, inflation, nytryckta pengar, disponibla inkomster, arbetslöshet, bostadsbyggande, konsumtionslån, leasa bil, misslyckade köp, ekonomisk okunskap, finansiell förmåga, psykisk ohälsa, privatekonomi.

Inte ett enda ord om vare sig miljöförstöringen eller den allt högre temperaturen här på Jorden. Företeelser som mer och mer kommer att inverka på de områden som nämndes i programmet. Miljöförstöring och allt högre temperaturer kommer att förändra både de rikas och de fattigas liv långt mer än vad styrräntor, inflation, bostadspriser, Riksbanken eller experter kan åstadkomma. Inte ens nytryckta pengar eller förhandlingar kommer att hjälpa.

Rimligt vore att i ett radioprogram, som försöker sia om framtiden, ge den osäkerhet, som miljöförstöring och klimatförändringar innebär, ha fått rejält utrymme. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV