Radar · Arbetskritik

Facken kritiserar tuffare sjukförsäkringsförslag

Den socialdemokratiska regeringen förbättrade villkoren för sjukpenning och sjukersättning, men reformerna har inte bidragit till att fler kommer tillbaka till arbetslivet, enligt Per Johansson, som gjort en utvärdering på den nuvarande regeringens uppdrag.

Utredaren Per Johansson har gått tillbaka till 2010 för att se hur förändringar påverkat sjukfrånvaron och hans slutsats är att reformerna 2021 och 2022 har förlängt sjukskrivningarna mer än tidigare regeländringar, rapporterar Arbetet. Därför bör de skrotas och mer strikta villkor för sjukpenning bör återinföras, menar han.

Men experter från LO, TCO och Saco ifrågasätter både utvärderingen av reformerna och utredarens slutsatser.

– Reformerna har fått verka under ganska kort tid. Och under den period som utredningen analyserar hände mycket annat som kan påverka sjukskrivningarna, säger Thomas Andrén, välfärdsekonom på Saco, till tidningen.

Fackförbunden menar att utöver det osäkerhetsmoment som pandemin inneburit har också andra faktorer spelat in. Även om sjukskrivningarna i genomsnitt har blivit längre är det fel slutsats att införa de tidigare kritiserade reglerna, anser fackens utredare.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV