Glöd · Debatt

Sluta hyckla om invasionen i Gaza

Bild på förstörda hus i Gaza

Alla svenska tidningar menar att Israel visserligen går för långt men i princip har rätt att försvara sig – men ingen säger något sådant om palestinierna, skriver Andi Olluri. Han anser att det är hyckleri och intellektuellt ohederligt.

DEBATT. Det mest grundläggande faktumet om svenska tidningars rapportering om det israeliska anfallskriget mot Gaza är att den nästan utan undantag varit apologetisk till Israel. Allra viktigast – den har aldrig utgått från de principer media alltid tillämpar när de fördömer fiendestaternas brott, såsom den ryska invasionen av Ukraina. 

Den undantagslösa grundsatsen i svenska medier kan sammanfattas som följande: ”Alla anser fortfarande att Israel har rätt att försvara sig, men så gott som samtliga tycker att den israeliska krigföringen gått över alla gränser”, och inte har ”lyckats nå sitt mål”, för att citera Aftonbladets analytiker Wolfgang Hansson (2).

Enligt staten och dess frivilliga språkrör i media är det alltså fullt okej att krossa den ockuperade motståndsrörelsen, men vi måste ha taktisk debatt om hur man bäst gör det. 

Det finns två sätt att avgöra om en ockupant har rätt att ”försvara sig” mot dem de ockuperar eller inte. Det ena är att blint citera angriparens och dess medbrottslingars uttalanden. Det andra är att lyssna på vad de högsta internationella instanserna och experterna har att säga om saken. Till exempel FN:s särskilda kommissionär Francesca Albenese: ”Israel har rätten att försvara sig, men Israel kan inte hävda det vad angår folket [palestinier] de förtrycker och landet Israel koloniserar [Palestina]” (3).

Eller FN:s officiella studie av legaliteten av Israels ockupation av både Gaza och Västbanken: Israels mordiska cirka 60 år långa ockupation av Palestina är ”illegal” i flera ”tydliga avseenden under internationell lag”, och krävde ”omedelbar, ovillkorlig och total avlägsning av Israels militära styrkor” från Palestina (4).

Det viktigaste elementet av ärlig rapportering om attacken mot Gaza skulle innebära att man nämner Palestinas, inte Israels, rätt till självförsvar mot en illegal ockupant. 

Israels sadism riktades i våras mot västerländska biståndsfunktionärer i Gaza och var alltför transparent för att försvara utan vissa reservationer. Det var oacceptabelt. Kraven på vapenstillestånd och, i synnerhet, ökade mängder bistånd till palestinierna, började välla fram först då.

Så sa media inte när Ryssland krossade Mariupol. De sa – och upprepar än i dag utan vilopaus – att angriparen måste slås tillbaka av den ockuperade, bekämpas med våra vapen och därefter betala skadestånd till Ukraina. 

De som deltar i den transparent fåniga och distraherande västerländska ”debatten” om vad som bör göras i Gaza kan inte få för sig att en genocidal ockupant inte har rätt att avfyra ens en kula mot dem de ockuperar, utan snarare endast skyldigheten att omedelbart avsluta sin attack och ockupation. 

Enigheten bakom statens fundamentala propagandalinje är därmed nästintill total, men ändå kan vi läsa om en pågående ”debatt” – utan att folk storknar av skratt.

Ytterligare ett minimikrav på ärlig rapportering hade varit att seriöst behandla frågan om varför svenska skattebetalare inte anländer till Hamas undsättning, och förser dem med generösa mängder vapen för självförsvar.

Kan avsaknaden av svenska vapenleveranser till Hamas bero på att dessa är ickedemokrater och genomfört våldsdåd mot civila? Den förklaringen förtjänar inte ens ett skratt av vuxna personer, eftersom vi konsekvent finansierar mordiska terroregimer som brutalt attackerar länder, och som får Hamas dåd mot civila att framstå som rena picknicken (5-7).

Vi bör ha alltså ha klart för oss att en central doktrin i svensk kultur och politisk diskurs är att angripare och terrorister måste respekteras, sympatiseras och belönas med generösa mängder vapen.

Därtill bör media förespråka att Israel och dess sponsorer i väst ställs inför rätta och betalar skadestånd till palestinierna för aggression och folkmord, och att Hamas bör få beslagta israeliska finansiella tillgångar i västerländska banker.

När vi i de nationella tidningarna ser uttalat stöd för Hamas rätt till självförsvar, uppmaningar till massiva västerländska vapensändningar till palestinierna, samt krav på västerländska skadestånd och tribunaler mot israeliska och västerländska ledare – först då kan vi tala om svensk rapportering som inte dryper av transparent hyckleri och intellektuell falskhet.

Fotnoter:

1. Gaza destruction worse than in WWII Germany: EU’s Borrell, AFP, 11/12 2023

2. Hansson, Wolfgang, Israel – ensammast i världen, Aftonbladet, 28/3 2024.

3. Tress, Luke, UN human rights official says Israel ’can’t claim’ self defense after deadly terror, Times of Israel, 9 april 2023.

4. FN:s kommittén för utövandet av det palestinska folkets oförytterliga rättigheter, The legality of the Israeli occupation of the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem”, september 2023.

5. Olluri, Andi, Bortom Ukraina: Svensk ideologi och propaganda i det nya kalla kriget, BoD, Stockholm (2023), kap. 5

6. Ledarredaktionen, Sverige hjälper Israel mörda, Proletären, nr. 13, 2024.

7. Olluri, op. cit., kap 1, fotnoter 113–116 et seq.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV