Radar · Miljö

Stora koldioxidutsläpp i spåren av Gazakriget

En israelisk stridsvagn har utsikt över Gazaremsan, sett från södra Israel, måndagen den 6 maj 2024. (AP Photo/Tsafrir Abayov) JMA114

Utsläppen som invasionen av Gaza orsakade krigets första 120 dagar, var större än utsläppen från Sveriges inrikesflyg under hela 2022. Det enligt en ny uppskattning från ett internationellt forskarlag.

Hamas attack den 7 oktober och Israels efterföljande invasionen av Gaza har inneburit att tiotusentals människor mist livet och åsamkar människor ett omätbart lidande. Men det har också orsakat stora utsläpp av växthusgaser, enligt ett internationellt forskarlag.

– När världen brottas med de dubbla kriserna klimatförändringar och militära konflikter är det avgörande att förstå och mildra krigföringens miljöpåverkan, säger Benjamin Neimark, universitetslektor vid Queen Mary University of London, som är en av författarna till studien i ett uttalande.

Enligt forskarna uppskattas kriget de första 120 dagarna (mellan oktober 2023 och februari 2024) ha orsakat direkta utsläpp i storleksordningen 420 till 652 tusen ton koldioxid. En siffra som kan jämföras med utsläppen från svenskt inrikesflyg som 2022 uppgick till 310 tusen ton koldioxid. Utsläppen forskarna inkluderar i beräkningarna rör bland annat de från spanings- och bombuppdrag med F16 plan, transportflygningar, de från stridsvagnar och utsläpp från Hamas Qassam raketer. I begränsad utsträckning också utsläpp från tillverkning av bomber och annan ammunition.

”Fungerar som en påminnelse”

Siffrorna stiger dramatisk när forskarna också räknar in de utsläpp som skett under förberedelserna till kriget – och de utsläpp som kommer att uppstå under den återuppbyggnad som kommer att krävas efter kriget. Då landar siffran istället på mellan runt 47 och 61 miljoner ton koldioxid. Att jämföra med Sveriges territoriella utsläpp 2022 som uppgick till 45,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter. 

Patrick Bigger som är forskningsledare för tankesmedjan The Climate and Community Project, och en annan av forskarna bakom studien, säger i ett uttalande att utsläppen inte är det viktigaste skälet till att världssamfundet bör verka för ett eldupphör. Men att ”forskningen visar på några av de långsiktiga sociala och miljömässiga effekterna av krig, och fungerar som en påminnelse om att väpnade konflikter för oss närmare avgrunden till en katastrofal uppvärmning.”

En tidigare studie har uppskattat att militär världen över står för runt 5,5 procent av de globala utsläppen. Forskarna skriver att dessa utsläpp ofta är underrapporterade och inte tillräckligt utredda. Forskargruppen förespråkar därför bättre metoder för att spåra och rapportera utsläppen och att även inkludera utsläpp under krigstid i klimatberäkningarna. 

10/6 2024 – artikeln har tillförts en rättelse.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV