Radar · Politik

”Hot kan få kvinnliga MP-politiker att lämna”

Sandra Håkansson, statsvetare

Miljöpartistiska kvinnor är de politiker som har störst risk att utsättas för hot och trakasserier.
– Det kan få politiker att vilja lämna, säger Sandra Håkansson, statsvetare.

Under fredagen meddelade Märta Stenevi att hon lämnar posten som Miljöpartiets språkrör.

Statsvetaren Sandra Håkanssons forskning visar att kvinnliga politiker trakasseras och tystas i högre utsträckning än manliga kollegor. 

Dessutom ligger Miljöpartiet i topp när det gäller förtroendevalda som utsätts för hot, våld och trakasserier, enligt Brottsförebyggande rådets senaste trygghetsundersökning bland politikerna.

– Jag vet inte hur det var för Märta Stenevi, men hon tillhör det parti som utsätts mest för hot och risken är generellt sett högre för kvinnliga politiker än för män att utsättas för trakasserier, säger Sandra Håkansson, som skrivit en avhandling om hot och trakasserier i politiken.

Risken ökar dessutom ju högre upp i den politiska hierarkin, att kvinnor utsätts för trakasserier jämfört med männen.

Medborgare är också mer benägna att rikta klagomål mot kvinnliga än manliga politiker, enligt Sandra Håkanssons avhandling. 

Kvinnorna måste från start visa sig vara extremt slipade, felfria och kompetenta. För manliga politiker finns en mer tillåtande attityd att de kan göra fel i början, enligt Sandra Håkansson. 

Vad gäller hot och våld beskriver en kvinnlig kommunpolitiker i avhandlingen hur hon får upprepade mejl och brev till hemmet och kollegor. I en del av dessa nämndes politikerns barn och partner vid namn. En annan person beskriver att dödshot har fått henne att avstå från att skriva förslag inom en del politiska områden. Avhandlingen visar även att kvinnor i högre grad än män avstår från offentlig debatt och från att engagera sig i vissa frågor på grund av våldet.

– Det underminerar det demokratiska systemet, säger Sandra Håkansson.