Krönikor

EU ger löften till bönderna men klimataktivister stämplas som terrorister

Medan EU:s regeringschefer möttes ett stenkast därifrån tog belgiska polisen till vattenkanoner mot hundratals lantbrukare som blockerade vägar med traktorer, vandaliserade statyer, kastade ägg på Europaparlamentet i Bryssel och startade bränder. Ilskan grundar sig på minskade intäkter, billig importerad mat och missnöje med EU:s klimatpolitik, den gröna given som ska göra EU klimatneutralt till 2050. 

Företrädare för lantbrukarnas största lobbyorganisation för industriellt jordbruk, Copa Cogeca, blev sedan de vandaliserat Europaparlamentet inbjudna till möte med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, som utlovade mer stöd. I dag går en tredjedel av EU:s budget till lantbruket. Det är de 20 procent största och mest industrialiserade jordbruken som får 80 procent av stödet. 

Svenska Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) är medlemmar i industrijordbrukslobbyn Copa Cogeca. Ordföranden Palle Borgström sa i Agenda (4/2) att politiker måste göra något åt “de orimliga regelverken”, det vill säga EU:s klimatpolitik. Programledaren hade kunnat pressa honom att vara mer specifik. Tittar man på den lista över förslag som EU-kommissionen lovat att lägga fram som del i den gröna given ser man nämligen snabbt att de flesta förslagen redan stoppats på obestämd tid, vattnats ur eller blockerats.

EU:s revision av djurskyddslagstiftningen är bordlagd, likaså ramlagen för hållbara livsmedelssystem. Ramlagen för hållbara livsmedelssystem är precis en sådan lag som hade kunnat se till att lantbrukarna får bättre betalt för att producera hållbar mat. Den hade kunnat begränsa marknadsföring av billigt importkött och ställa krav på offentlig upphandling, till exempel, men både den och EU:s nya djurskyddslag har  stoppats av industrijordbrukslobbyn. 

LRF och Copa Cogeca representerar en viss typ av jordbruk med intensiv animalieproduktion och som kräver en stor mängd insatsvaror i form av djurfoder, bekämpningsmedel och konstgödsel. Det är den typ av jordbruk som måste förändras mest. Den europeiska sammanslutningen för ekologiska lantbrukare, IFOAM Organics Europe, håller med om att orättvis ersättning och konkurrens från billig import är problem men de menar att det är missriktat att försöka lösa dessa problem genom att blockera EU:s gröna giv.

Ytterhögern utnyttjar lantbrukarna inför EU-valet eftersom lantbrukarna protesterar mot den klimatpolitik som ytterhögern är emot. Det ironiska i denna oheliga allians är att böndernas inkomster kommer att vara de första som drabbas när extremväder ökar och pollinerande insekter minskar. 

I Frankrike har protesterna lett till att en lag för att minska användandet av bekämpningsmedel pausas, samtidigt har franska regeringen försökt att förbjuda grupper som Extinction Rebellion. Signalen som ges är att lantbrukare som tar till våld och blockerar vägar i protest mot klimatlagstiftning bjuds in till samtal och ges löften, medan klimataktivister som blockerar vägar fredligt ses som terrorister. 

Den nya studien som visar att till och med veganska helfabrikat är mer hållbara än animalisk mat.

Influencers som missat att veganism handlar om att inte stötta djurfabriker.