Radar · Inrikes

Ersatt av sin vikarie – DO ger kommun bakläxa

En kvinna blev ersatt av sin vikarie när hon kom tillbaka till arbetet efter föräldraledighet. Nu får arbetsgivaren bakläxa av Diskrimineringsombudsmannen (DO) som säger att det var ett missgynnande som är förbjudet enligt föräldraledighetslagen.

Kvinnan jobbar som biståndshandläggare i den kommunala äldreomsorgen. Inför att hon skulle komma tillbaka till arbetet fick hon höra av sin chef att hennes vikarie skulle få behålla kvinnans arbetsuppgifter permanent då chefen var så nöjd med denne. Kvinnan skulle i stället omplaceras till att handlägga en annan typ av ärenden som hon inte hade erfarenhet av.

DO begär nu att kommunen, som ligger i södra Sverige, ska betala kvinnan 75 000 kronor i skadestånd. Kommunen har till den 21 februari på sig att ta ställning till kraven. Därefter avser DO att lämna in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV