Radar · Miljö

Tre klimatdomar från Europadomstolen idag

Portugal har drabbats hårt av skogsbränder de senaste åren, något som ungdomarna i ett av fallen lyfter.

Under tisdagen kommer Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg att meddela dom i tre tunga klimatmål, vilket Syre tidigare rapporterat om. 

Alla tre fallen ställer frågan på sin spets om det är så att länders otillräckliga klimatåtgärder innebär en kränkning av de mänskliga rättigheterna enligt Europakonventionen. 

I det första målet, som kommer från Portugal, anser sex ungdomar att 32 europeiska regeringar inte lever upp till de åtaganden de har gjort för att klara Parisavtalets mål och därmed skydda sina medborgare mot klimatförändringarnas effekter.

Det andra målet har initierats av en grupp schweiziska pensionärer, som menar att regeringen måste skärpa sina mål för utsläppsminskningar så att de inte riskerar att dö i värmeböljor.

I det tredje målet anser en före detta borgmästare att landets regering misslyckats med att bromsa klimatförändringen. Han menar att det hotar hans rätt till liv och hälsa och att hans hem vid Engelska kanalen hotas att sväljas av havet.

Utslaget kan komma att få stora konsekvenser framöver för andra liknande rättsfall, bland annat det svenska Auroramålet där 300 ungdomar stämt den svenska staten.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV