Radar · Miljö

Försvarsmakten överklagar PFAS-dom till HD

Nybron vid Fyrisån i centrala Uppsala

I april dömdes Försvarsmakten till att betala de kostnader som Uppsala vatten haft efter att PFAS-ämnen läckt ut från deras verksamhet och förorenat grundvattnet i kommunen. Men nu överklagar Försvarsmakten domen till Högsta domstolen, rapporterar P4 Uppland.

Drygt 37 miljoner kronor plus ränta, det dömdes Försvarsmakten att betala till Uppsala vatten enligt domen från Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt i april. Domstolen bedömde det som ”övervägande sannolikt” att det är Försvarsmaktens övningar med brandskum vid Ärna flygplats som orsakat de höga halterna av PFAS i grundvattnet och som Uppsala vatten börjat att rena strax efter att det upptäcktes år 2012. 

Försvarsmakten vill nu att fallet tas upp av Högsta domstolen och skriver enligt P4 Uppland att det begåtts fel under rättegången. De skriver vidare att de vill ha fram till den 4 juni på sig att utveckla exakt vad menar med det. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV