Radar · Miljö

Rekommendation om höjda sillkvoter förbryllar

Torskfiske när det ännu fanns torsk i Östersjön.

När EU:kommissionen la förslag om ett fiskestopp av sill i centrala Östersjön, var det efter en analys av Internationella havsforskningsrådet (ICES). Men enligt ICES ser det ljusare ut för sillen i år och fisket kan öka med 136 procent, jämfört med motsvarande råd i fjol. Obegripligt, tycker forskaren Henrik Svedäng.

Det har stormat kring fisket i Östersjön under lång tid. Men i fjol tilltog vindstyrkan. Då hade ICES kommit fram till att sillbeståndet i centrala Östersjön låg vid eller under det lägsta hållbara gränsvärdet och rekommenderade en kvot på 52.500 ton. Något som fick EU-kommissionen att föreslå att Östersjöländerna skulle dra i nödbromsen – och stänga det riktade fisket efter både sill i centrala Östersjön och Bottniska viken. Det på grundval av den fleråriga förvaltningsplan som länderna kring Östersjön kommit överens om, som säger att om ett bestånd riskerar att kollapsa med en risk på över 5 procent, ska fisket stängas. Men länderna gav rekommendationen nobben – och tillät en kvot.

”Förbryllande”

I år ser det ljusare ut för sillen i centrala Östersjön, enligt ICES, som skriver att fisket kan öka med 136 procent mot fjolårets rekommendation. Men det kritiseras i sin tur av både stiftelsen Balticwaters och Östersjöcentrum på Stockholms universitet. Den data som ligger till grund till de nya råden, anser de är osäkra. 

– ICES resonemang är inte bara obegripligt utan också oansvarigt. De introducerar en ny modell för att uppskatta beståndet och enligt den finns det chans att beståndet precis har tagit sig över den lägsta biologiskt hållbara gränsen. Men osäkerheterna är fortfarande stora. Och även prognosen stämmer är lekbiomassan fortfarande väldigt låg, säger forskaren Henrik Svedäng vid Stockholms universitet i ett pressmeddelande

Även stiftelsen BalticWaters är kritiska. Rådet om ett ökat fiske efter sill i Centrala Östersjön, beskriver de i en brief som förbryllande.

”Så kraftiga svängningar i rådet från ett år till ett annat tyder på stora osäkerheter i forskarnas analyser. Det är viktigt att komma ihåg att situationen inte är ny. Vi har sett det tidigare – en stark årsklass blir plötsligt fiskbar och kvoter höjs, bara för att året efter sänkas dramatiskt eller att fisket fått stoppas helt. Förvaltningen saknar en långsiktig stabilitet där hänsyn tas till fiskbeståndens utveckling över tid,” skriver stiftelsen.

Syre har tidigare kunnat berätta om osäkerheter med Ices råd – och att de tidigare haft fel, bland annat gällande beståndet av torsk i det västra beståndet i Östersjön.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV