Glöd · Debatt

Inkludera barn och unga i samhällsdebatten

Teckning. Två ungdomar ropar och en vuxen i mitten håller för öronen. Under står det: Lyssna på oss barn.

Många unga blir inte lyssnade på och känner sig inte delaktiga i de politiska besluten. Det här är ett demokratiproblem som behöver tas på allvar anser ungdomarna Homan Magshoud Kheil, Samia Esse och Johan Anbar.

DEBATT. Varför får vuxna sällan skulden för allt fel som sker bland barn och unga, när det oftast är de vuxnas fel? På grund av de vuxnas beslut så ser samhället ut så här. Brister i skolan, unga dras med i ungdomskriminalitet, brister ekonomiskt som påverkar barn och unga och så vidare. Politikers beslut påverkar även oss som barn, men det är såklart inte något som vuxna och politiker tänker på. 

Har du aldrig tänkt eller genuint undrat vad som skulle kunnat ske ifall vuxna lyssnade på barn? Det är något som vi strävar efter men som tyvärr inte sker i dagens samhälle. I dag ser vuxna ner på barn och unga, de tror att deras åsikter är onödiga och lägger inte sin tid på dem. Men de har inte fattat att problemet kan bero på dem som vuxna och politikers roll.

Från ett ungt perspektiv så är det väldigt viktigt att barn och unga känner sig hörda och lyssnade på vid tillfällen då det kan behövas som allra mest. Ifall du var i en sådan situation där du inte känner dig lyssnad på, vad skulle du ha gjort? Vem skulle du valt att prata ut med och vad skulle du göra för att få din röst hörd?

För att ett barn ska känna att den har fått sin röst hörd måste den ha fått den uppmärksamheten det behöver för att det skall känna sig värdefullt. Det är väldigt viktigt att barn och unga känner att de har ett sådant stöd, det kan vara i familjen, ett umgänge eller bara någon vuxen. Många konsekvenser skulle kunna uppkomma av att ungdomar inte känner sig hörda såsom depression, låg självkänsla, osynlighet, brist på tillit till vuxna, försämrad kommunikation samt problem i skolan. Många tänker inte på att det här även skulle kunna kopplas till kriminalitet. Då de yngre ofta känner att de inte har någon att prata med så händer det att de väljer att ta en annan väg, såsom kriminalitet. Sådana situationer hade kunnat undvikas om barnet har stöttande föräldrar – men alla har inte det, och då behöver det finnas andra vuxna i deras liv som lyssnar. Vi får inte heller glömma att barnkonventionen är lag i Sverige, den säger att vi ska utgå från barnets bästa. Det innebär att vi ska lyssna på barn.

När man kollar på statistiken så ser man att de flesta unga från 0-18 inte blir lyssnade på. Så vår fråga är: varför är det ingen som gör något åt detta? När vi till exempel gick runt och frågade ungdomar så var det otroligt många som berättade att det är många vuxna samt lärare som inte vanligtvis brukar ta sig tiden att lyssna på barn och unga av olika anledningar. Några av anledningarna kan vara att de genuint inte pallar med de yngre eller bara tar deras pratstunder som tjat. 

Många motargument vi har hört från vuxna är att barn inte är färdigutvecklade och mogna nog att kunna uttrycka sig själva. Det finns även vissa föräldrar som bär på otroligt mycket stress och oro som gör det mer komplicerat att bygga upp den där relationen där de kan kommunicera och lyssna på varandra.

Vi tror att det tynger en mentalt om man känner att det inte finns någon vuxen eller ett äldre syskon som finns där och lyssnar och stöttar en. Många skulle börja må mycket sämre dagligen om de inte blir lyssnade på. De skulle även känna sig oviktiga och osynliga, och det skulle kanske också få barn och unga redan från ung ålder att inte prata och att hålla inne sina åsikter samt inte våga uttrycka sig. 

Avslutningsvis vill vi betona vikten av att inkludera barn och unga i de politiska beslutsprocesserna. Samhället blir bättre, vi får nya perspektiv och barn och unga känner tilltro till vår demokrati, som kommer hjälpa oss framöver. Vuxna och politiker måste ta sig tid att kommunicera med barn och unga. Det kommer att stärka förtroendet och tilliten mellan barn och vuxna. Att inkludera barn och unga är inte bara en fråga om framtidens samhälle utan om att skapa ett samhälle som reflekterar ungdomars behov och åsikter, oavsett ålder. Så låt oss ta till oss detta perspektiv och arbeta tillsammans för en mer inkluderande rättvis värld, där varje individ, oavsett ålder, har möjligheten att bidra och påverka. Som den välkända demokratiaktivisten Sevval Karaduman sa: “Barn och unga är inte bara framtiden utan vi är även samtiden”. Vi är här och nu. Det är en verklighet som vi inte får glömma. Ta in barnperspektivet! 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV