Radar · Fred

Medlemmar hotar med att gå ur Läkarförbundet för tystnad om Gaza

Drygt 40 medlemmar vill att Läkarförbundet ska ge mer konkret stöd till Gaza.

I ett öppet brev till Läkarförbundet kräver 44 läkare att attackerna i Gaza ska fördömas. ”Tillgodose våra krav, annars lämnar vi förbundet”, skriver medlemmarna.

”Närmare 30 000 palestinier har mördats, 50 000 skadats och nu svälter den resterande befolkningen och drabbas av annars lätt behandlade sjukdomar. Amnesty, Läkare utan gränser och FN:s generalsekreterare har alla krävt ett eldupphör från Israel”, skriver debattörer i Dagens Arena.

De jämför med ”starka ord och beslut” gentemot Ryssland och vill se liknande åtgärder gällande attackerna mot vårdinrättningar och sjukvårdskollegor i Gaza. De kräver att fackförbundet ”i enlighet med vår läkaretik står upp för alla medmänniskor och patienter och verkar för fred”. 

Nu vill de att Läkarförbundet tydligt fördömer Israels attacker mot sjukvårdspersonal och vårdinrättningar, ”visar solidaritet” med sjukvårdskollegor i Gaza samt upprättar samarbeten med internationella medicinska aktörer för att adressera utmaningar för sjukvården i Gaza.

Läkarförbundets ordförande, Sofia Rydgren Stale, säger till Läkartidningen att målet är att alla ska känna sig välkomna och uppmuntrar de som vill påverka förbundets arbete att engagera sig i arbetet. Hon håller inte med om Läkarförbundets tystnad. 

”Läkarförbundet fördömer dödandet av civila och attacker på sjukhus och sjukvårdspersonal. Vi har gjort tre uttalanden om kriget mellan Hamas och Israel. Vi har alltså inte varit tysta. Vår utgångspunkt är den humanitära rätten, som bland annat innebär ett skydd för civila, medicinsk personal och sjukhus”, säger hon.