Radar · Inrikes

Kommunal varslar om strejk

Kommunal har varslat om strejk som bryter ut den 18 april om parterna inte kommer överens.

I fredags strandade årets avtalsförhandlingar mellan fackförbundet Kommunal och arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och regioner. Nu varslar kommunal om strejk. 

I årets avtalsförhandlingar med arbetsgivarorganisationerna Sveriges kommuner och regioner samt Sobona (de kommunala företagens arbetsgivarorganisation) så har fackförbundet Kommunal bland annat krävt ett skriftlighetskrav vid lönesättning och utbetalning av ny lön i tid, liksom ett helhetsgrepp för att skapa hållbara arbetstider, samt förbättringar i dygnsviloregleringarna för bland annat räddningstjänst och LSS-verksamhet. 

– Medlemmarna i Kommunal kräver inga fantasier. Vi har haft rimliga krav. I en svår ekonomisk tid tar vi ansvar för att få ner inflationen och inte bära in yrkanden som är kostnadsdrivande. SKR och Sobona har ändå inte kunnat gå oss till mötes, säger Malin Ragnegård, ordförande på Kommunal, i ett pressmeddelande

Om parterna inte kommer överens innan morgonen den 18 april så kommer strejk att bryta ut på omkring 750 arbetsplatser i Sverige. Till en början kommer det att beröra omkring 5000 anställda. Det kommer även att innebära en nyanställningsblockad, samt mer- och övertidsblockad i ett antal kommuner. 

– En strejk är alltid en sista utväg och absolut inget Kommunal gör lättvindigt. Men om inte SKR och Sobona väljer att hitta en lösning vid förhandlingsbordet har Kommunal inte något annat val än att agera, säger Malin Ragnegård i pressmeddelandet. 

Från Sveriges kommuner och regioner beklagar man beskedet.

− Vi har tagit emot Kommunals varsel. Det är beklagligt att Kommunal väljer att varsla om stridsåtgärder och att välfärdens vardag nu riskerar att påverkas negativt. Vi är redo att hitta konstruktiva lösningar vid förhandlingsbordet, säger Jeanette Hedberg, SKR:s förhandlingschef, i ett pressmeddelande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV