Radar · Inrikes

Försvaret kovänder om höga vindkraftverk

300 meter är för högt, tycker Försvarsmakten.

Det statliga norska energibolaget Statkraft vill bygga 300 meter höga vindkraftverk i Norrbotten, men Försvarsmakten säger nej trots att man först ställt sig positiv, rapporterar SVT Norrbotten.

Statkraft, tidigare Svevind, hade redan tillstånd för 200 meter höga vindkraftverk när de 2020 ansökte om att få bygga högre.

Mark- och miljödomstolen anser att tillstånd kan ges om verksamheten inte medför påtaglig skada på totalförsvarets intressen.

I sitt yttrande till domstolen skriver Försvarsmakten att det positiva svaret från 2020 bygger på ett missförstånd då de som beslutade inte fått det fullständiga underlaget. Med det säkerhetspolitiska läge som råder i dag hade de inte ens sagt ja till 200 meter höga vindkraftverk.

Ärendet ligger nu hos regeringen. Kristina Falk, affärsutvecklare på Statkraft, säger till SVT Norrbotten att de inte vill gå tillbaka till vindkraftverk på 200 meter.

– Vi vill förstås bygga med den senaste teknologin som också har längre livslängd och högre elproduktion.