Radar

Bättre skolresultat med elever från olika bakgrund

Barn med en Ipad dator i skolan

En svensk kommun har lyckats vända trenden av segregation i skolan genom att transportera elever från olika stadsdelar till samma skolor, visar en fallstudie från Stockholms universitet. Denna åtgärd, som initialt mötte starka protester från föräldrar oroliga för sänkta skolprestationer, resulterade istället i att elever började umgås mer över kulturella gränser och deras betyg på nationella prov i svenska och svenska som andraspråk förbättrades avsevärt.

Fallstudien genomfördes under tiden 2016–2021. Stefan Lund, professor i pedagogik vid Stockholms universitet och projektledare för studien, poängterar vikten av utbildningsaktörernas tro på en skola för alla och deras arbete för social och pedagogisk inkludering. Det ingick ett integrerande arbete där exempelvis elever fick byta platser i matsalen regelbundet.

”Barns liv är inte förutbestämda av ekonomiska, sociala och kulturella  bakgrundsfaktorer. Skolan kan vara kompenserande och likvärdig och den kan framförallt ifrågasätta och omformulera dominerande kulturella  distinktioner mellan ’vi’  och  ’dem’”, konstaterar forskarna.
Det skriver Landets fria tidning.

Texten är gjord med stöd av AI och kvalitetssäkrad av Syres medarbetare.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV