Radar

Högerextrem seger i Frankrike kan blockera EU:s klimatpolitik

Val i Frankrike

Frankrike kan stå inför en turbulent tid med stigande energipriser och konflikter med EU om Nationell Samling får makten efter söndagens val. Partiet lovar att genomföra omfattande förändringar av landets energi- och klimatpolitik och kan paralysera EU:s klimatarbete.

Frankrike kan stå inför en turbulent tid med stigande energipriser och konflikter med EU. Om Nationell Samling får makten efter söndagens val lovar de att genomföra omfattande förändringar av landets energi- och klimatpolitik och kan paralysera EU:s klimatarbete.

Nationell samling går till val på att sänka skatter, stoppa utbyggnaden av vindkraft och ändra Frankrikes elhandel. Åtgärder bryter mot EU- lagar och kan leda till högre energikostnader för fransmännen, rapporterar Politico.

 ”Det är inte bara inkonsekvent, det är också olagligt till viss del,” säger Phuc-Vinh Nguyen, energianalytiker vid Jacques Delors Institutet i Paris till Politico.

Nationell Samling vill sänka momsen på gas, el och bränsle från 20 till 5,5 procent, och frysa alla nya vindkraftsprojekt. Förändringarna är enligt Nguyen olagliga och bryter mot en lag från 2006 som förbjuder ensidiga momssänkningar på motorbränslen.

”Att bromsa energieffektivitet och förnybar energi gör kommer innebära att Frankrike missar sina lagstadgade gröna mål för 2030,” tillägger säger han.

EU-diplomater varnar för att Nationell Samlings program kan leda till rättsliga åtgärder och böter från EU, men kan också få konsekvenser för EU:s  klimatpolitik

”Om Frankrike byter ståndpunkt kan det skapa en blockerande minoritet tillsammans med EU:s högerextrema regeringar,” säger Pascal Canfin, EU-parlamentariker i EU- gruppen Tillsammans.

Jordan Bardella som har siktet inställt på att bli Frankrikes nya premiärminister säger att Frankrike ska bli ett ”energiparadis” och vill lämna EU:s elhandelssystem. Leonardo Meeus vid Europeiska Universitetsinstitutet menar att en sådan politik i själva verket kan leda till högre elpriser och ökat beroende av dyra energiimporter.  Han tar även upp risken för elkriser när Frankrikes kärnkraftverk får driftstörningar.

En valseger för nationell samling skulle även påverka Frankrikes roll i EU klimatpolitik.

”Om Frankrike slutar att ställa sig bakom grön politik i Bryssel eller blockerar redan beslutade reformer, kan det splittra EU-länderna,” säger en icke namngiven EU-diplomaten till Politico.

Canfin varnar att en omsvängning i Frankrike ”riskerar att paralysera den gröna given.”

Nationell Samlings Europaparlamentariker Mathilde Androuët säger att hon prioriterar att omarbeta EU:s klimatpolitik. ”Vi inte rädda för att säga till EU-kommissionen att vissa åtaganden är omöjliga för oss att genomföra,” säger hon.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV