Radar · Politik

Rapport: Kulturens pengar äts upp av ökande hyreskostnader

Hyran står för en ökande del av kostnadskakan för kulturverksamheter.

Ökande hyreskostnader knaprar på den offentligt finansierade konstnärliga verksamheten och människors tillgång till kulturupplevelser. Det visar en ny rapport från Svensk scenkonst och Sveriges museer.

En medlemsundersökning från Svensk scenkonst och Sveriges museer visar att hyrorna upptar en allt större del av verksamheternas totala kostnader, uppger branchorganisationerna. I svaren framkommer missnöje med främst att de statliga kulturlokalerna lider av en lång underhållsskuld där stora renoveringskostnader nu läggs på hyresgästen.

En slutsats är stora ekonomiska utmaningar för en betydande del av landets museer och scenkonstaktörer och i enkätsvaren uttrycks en stor oro över att den konstnärliga kvaliteten påverkas samt att allmänhetens tillgång till kultur försämras.

– Bilden som framkommer i denna undersökning visar det som vi länge har varnat för, nämligen att de offentliga anslagen är otillräckliga och snabbt äts upp av ökande hyror. I förlängningen kommer det att få allvarliga och långsiktiga konsekvenser för publikens möjlighet att ta del av scenkonst av hög kvalitet i hela landet. Nu mer än någonsin behöver politiken förstå och skydda kulturens värden, säger Mikael Brännvall, vd för Svensk scenkonst, i ett pressmeddelande.

För att vända utvecklingen kräver branschorganisationerna åtgärder. Det handlar om att regeringen skyndsamt ska tillsätta den aviserade utredningen gällande hyresmodellerna för statliga kulturfastigheter och att det tas fram hyresmodeller inom kommuner och regioner så att kulturverksamheter kan fortsätta bedriva sin verksamhet i samma omfattning som i dag.