Radar · Utrikes

EU-process mot omstridd lag i Ungern

EU-kommissionen drar igång ännu en process mot Ungern. Landets så kallade suveränitetslag befaras ”allvarligt skada” demokratin i landet.

Den nya lagen antogs i december och trädde i kraft strax före jul och är framför allt till för att förbjuda utländsk finansiering av valkampanjer.

Kandidater och partier riskerar att straffas om de använder utländska medel för att försöka påverka väljarna.

En liknande lag klubbades igenom 2017, men fick dras tillbaka efter ett formellt påpekande från EU.

Även den här gången finns en lång rad invändningar från EU-kommissionen.

Kommissionen anser att lagen bryter mot EU-lag, särskilt när det gäller principer om demokrati och väljarnas rättigheter, grundläggande EU-rättigheter, dataskyddslagar och flera lagar med koppling till den inre marknaden, säger talespersonen Anitta Hipper på kommissionens dagliga pressbriefing i Bryssel på onsdagen.

Ungern får nu två månader på sig att reagera på EU:s invändningar.