Radar · Miljö

Den sällsynta ängshöken räddad på Öland

Med gemensamma krafter har Projekt ängshök lyckats med att återställa populationen av den sällsynta ängshöken.

Ängshöken har länge varit hotad men 2023 blev ett rekordår efter en tio år lång kamp från Birdlife Sverige och Länsstyrelsen. Tricket har varit att näta in de häckande paren.

Det är Länsstyrelsen, Birdlife Sverige, lantbrukare och frivilliga som ligger bakom genomförandet av Projekt ängshök, som har pågått i tio år och som nu har visat sig vara mycket lyckosamt, rapporterar SVT Nyheter Småland.

76 ungar kläcktes ur 30 bon på Öland, vilket är rekord och betyder att den kommit ikapp den ursprungliga populationen.

Ängshöken, som är den slankaste av kärrhökarna, gillar att häcka på åkermark vilket leder till att den ofta skadas eller dödas av jordbrukets maskiner.

Hittar bona

Vad Projekt ängshök gör är att hitta bona och näta in dem för att skydda fåglarna under häckning, även från andra rovfåglar.

– Ungefär två tredjedelar är sådana bon som vi satt nät runt, säger Anders Åberg som är samordnare i Projekt ängshök, till SVT.

Han tillägger:

– Ja, tyvärr så fortsätter de att häcka i åkermark. Men förhoppningen är ju att man kan börja spara tokmark (mark med busken Ölandstok, reds. anm) ute på Alvaret så att fåglarna kan återvända dit.