Zoom

Hon pratar ekocid med Zelenskyj

Den 9 februari i år mötte Rebecka Le Moine (MP) Zelenskyj för att tillsammans med en arbetsgrupp lämna över deras rapport med rekommendationer kring bland annat ansvarsutkrävande för miljöförstörelsen under kriget och grön återuppbyggnad.

Ukraina kan bli första landet att fälla en annan part för storskalig miljöförstörelse i domstol, så kallad ekocid. Det menar Rebecka Le Moine (MP), som bjöds in till en arbetsgrupp av landets president Zelenskyj. 
– Hela omvärlden behöver se vad som pågår, säger hon.

För drygt ett år sedan låg plötsligt ett mejl från Ukrainas presidentkansli i Rebecka Le Moines inkorg. Det var en förfrågan om hon ville komma till Ukraina.

– Först trodde jag att det var ett skämt eller spam, det var overkligt, säger hon.

Rebecka Le Moine är ledamot för Miljöpartiet i riksdagen. Hon blev tvungen att läsa mejlet flera gånger och efter att ha kontrollerat att namn och avsändare stämde förstod hon att inbjudan var på riktigt. 

Den handlade om att delta i en internationell grupp som skulle ta fram ett program för åtgärder mot den miljöförstörelse som Rysslands krig orsakat i landet, allt från ansvarsutkrävande till grön återuppbyggnad. Att Rebecka Le Moine fick inbjudan tror hon beror på att hon länge drivit frågan om att det inte ska råda straffrihet för Ekocid, alltså storskalig miljöförstörelse.

– Det var väldigt hedrande.

”Snälla, använd ordet ekocid”

Sedan följde en period av tystnad. Men en dag fick Rebecka Le Moine höra att Sveriges tidigare utrikesminister Margot Wallström (S) skulle leda gruppen tillsammans med Zelenskyjs stabschef Andrij Jermak och tog kontakt med henne. Strax därefter sprängdes kraftverksdammen i Nova Kachovka, vilket ledde till förödande konsekvenser för människor och för det ekologiska systemet.

Ukrainas president Zelenskyj kallade till ett digitalt videomöte via ett meddelande på en chatt-app med bara en dags framförhållning. Rebecka Le Moine fick planera om.

– Det blev som en avstamp. 

Hon fick träffa viktiga personer över länken, bland annat Zelenskyj, som flera gånger efterlyste att folk skulle börja använda sig av begreppet ekocid. 

– Han sade “Det här är ekocid. Vi behöver få hela omvärlden att se vad det handlar om, snälla använd ordet ekocid”, berättar Rebecka Le Moine.

Vad tänker du om att han använde ordet Ekocid? 

– Det är jätteviktigt att det kommer från ett land som befinner sig i krig. Ukraina belyser frågan utifrån överlevnad, utifrån att naturen och miljön är en väldigt viktig del av Ukrainas identitet. Det är väldigt demoraliserande att jordar förgiftas och att vatten förstörs.

Ställa Ryssland till svars

Ända sedan krigets början har Ukrainas miljöministerium varit noga med att kartlägga och samla bevis över miljöskadorna för att landet i framtiden ska kunna ställa Ryssland till svars. Just ekocid finns inte inlagt som brott i Romstadgan för Internationella brottsdomstolen i Haag, där länder och människor kan ställa till svars för bland annat folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.

Under krigsbrott finns visserligen en skrivning som täcker in en del om miljön, men där är kriterierna är väldigt höga och flera måste uppfyllas samtidigt för att regeln ska kunna användas.

– Det har aldrig hänt. Men Ukraina pratar nu om att de skulle kunna bli första landet i världen att aktivera den, säger Rebecka Le Moine.

Då handlar det just om sprängningen av kraftverksdammen i Nova Kachovka. 

– Det fallet anser många uppfyller alla kriterier samtidigt för att kunna tas upp i Internationella brottsmålsdomstolen ICC i Haag, säger hon.

Det är visserligen inte helt utrett vem som orsakade sprängningen av kraftverksdammen, eller om det var avsiktligt. Men om det går att bevisa Rysslands skuld behöver Ukraina i varje fall börja med att skriva under Romstagdan för att målet ska kunna lyftas i Haag – något de ännu inte har gjort. 

50 förslag

I den rapport som Rebecka Le Moine och de andra i den internationella gruppen lämnade över till president Zelenskyj ingår därför en rekommendation att skriva under Romstadgan, plus ytterligare 49 förslag kring hur saneringen från kriget skulle kunna gå till och hur återuppbyggnaden skulle kunna göras hållbar och grönare.

– Det är fascinerande att vart de än befinner sig i kriget vågar de lyfta blicken och säga att när kriget är över ska vi inte bara bygga upp byggnader, utan också restaurera miljön och bygga en framtid för att kommande generationer ska kunna gå tryggt i skogen, dricka av vattnet och skörda sin skörd, säger Rebecka Le Moine. 

Den internationella arbetsgruppen med Margot Wallström i spetsen träffade, förutom Zelenskyj och hans stab, även ukrainska miljöorganisationer och ambassadörer från olika länder. Foto: Ukrainas presidentkansli.

Samtidigt finns stora utmaningar. Vissa endemiska arter som bara finns i Ukraina skadas av kriget. Bland annat hotas delfinerna i Svarta havet, något som The New York Times har rapporterat om. Just området runt Nova Kachovka-dammen hyser också en stor del av Europas biologiska mångfald, med bördig jord och en stor artrikedom, enligt Rebecka Le Moine. Samtidigt är en tredjedel av landet i dag minerat, något som både ryska och ukrainska styrkor gjort sig skyldiga till, rapporterar SVT.

I rapporten rekommenderas också att fler länder i ICC går samman och röstar för att skriva in även ekocid i Romstadgan.

– Det är bara i krigstid som det går att fälla en stat sprängningen av Nova Kachovka-dammen. Skulle man göra något motsvarande i fredstid skulle det inte gå att ställa någon till svars för det. Det är väldigt paradoxalt, säger Rebecka Le Moine.

”Otroligt kraftfullt”

Under senaste tiden tycker sig Rebecka Le Moine se att frågan om Ekocid diskuteras mer. När hon lämnade den internationella gruppens rapport om Ukraina till Tobias Billström, upplevde hon honom som positiv och har fått liknande respons kring ekocid från statsministern. Sedan tidigare vill både Miljöpartiet och Vänsterpartiet göra ekocid till ett internationellt brott, vilket DN rapporterat om. Enskilda riksdagsledamöter inom Socialdemokraterna har lämnat in motioner till riksdagen om detta, och även inom Centerpartiet finns röster för att ekocid borde införas i internationell rätt. Nordiska ministerrådet har diskuterat frågan, flera svenska fackförbund driver den och även olika kyrkor. Dessutom samarbetar representanter från företag i organisationen Ecocide law alliance kring att den ska införas.

I februari 2022 röstade EU-parlamentet för att alla medlemsstater skulle främja erkännandet av ekomord enligt Romstadgan och allt fler länder driver frågan, rapporterade DN då. Rebecka Le Moine har hopp.

– Det är så otroligt många olika världar som kombineras och har samsyn i frågan om ekocid. Det är otroligt kraftfullt. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV