Radar · Miljö

Sverige kan ha förlorat miljoner lövsångare

"Den minskning som noterats antyder att antalet lövsångare i Sverige kan ha minskat med miljoner fåglar under de senaste åren", säger Thord Fransson som är forskare och ansvarig för Ringmärkningscentralen vid Naturhistoriska riksmuseet.

Den är Sveriges vanligaste fågel, men nu minskar lövsångaren när sammanräkningen för 2023 blivit klar. På bara tre år har antalet märkta lövsångare halverats, noterar Ringmärkningscentralen.

Det är en liten oansenlig fågel med brungrågrön fjäderdräkt som gärna gömmer sig bland lövverk, men som har ett karakteristiskt läte för alla som varit ute i naturen. Det handlar om en lite vemodigt klingande strof med fallande melodilinje, enligt SR.

Trenden pekar tyvärr nedåt för lövsångaren. De tre senaste åren har antalet märkta lövsångare varit klart lägre än tidigare år. Förra året märktes 13 000 lövsångare, vilket är en halvering jämfört med 2020, rapporterar Ringmärkningscentralen vid Naturhistoriska riksmuseet.

Trots det är lövsångaren Sveriges vanligaste fågel och har ett utbrett häckningsområde i stora delar av landet. Den senaste uppskattningen från 2012 pekar på runt 13 miljoner lövsångare, men efter den senaste tidens minskning finns inga exakta siffror.

– Den minskning som noterats antyder att antalet lövsångare i Sverige kan ha minskat med miljoner fåglar under de senaste åren, säger Thord Fransson som är forskare och ansvarig för Ringmärkningscentralen vid Naturhistoriska riksmuseet, i ett pressmeddelande.

Klimatförändringar ställer till det

Den lilla fågeln är dock förmögen att flyga långa sträckor och övervintrar så långt söderut som i södra Afrika.

– Studier i södra England, där arten minskat, visar att mildare vårar, som en följd av klimatförändring, kan innebära ett problem för arten. Den bakomliggande orsaken till minskningen som noterats i ringmärkningen i Sverige är inte klarlagd. Eftersom lövsångaren är en flyttfågel kan det bero på förhållanden både i Sverige och i andra länder, säger Thord Fransson.

Fakta: Ringmärkning

265 000 fåglar ringmärktes förra året.

Ringmärkning har bedrivits i Sverige sedan 1911 och ringmärkningen ger värdefull information om fåglarnas flyttning, hur olika arter varierar i antal, vad fåglar råkar ut för i naturen och hur gamla de kan bli.

Huvuddelen av arbetet med att märka fåglar utförs ideellt av engagerade ringmärkare som en form av medborgarforskning (Citizen science) som leds av Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Källa: Ringmärkningscentralen