Radar · Miljö

Nya fynd av PFAS – flygplats måste saneras

För tio år sedan upptäcktes höga halter av giftiga PFAS-ämnen – så kallade evighetskemikalier – i dricksvattnet i Kallinge. Föroreningen kom från brandskum som Försvarsmakten använt vid brandövningar. Nu har nya fynd gjorts – i marken på flygplatsen i Kallinge, rapporterar P4 Blekinge.

Ett område vid landningsbanorna måste saneras.

– Det är troligen historiska utsläpp som skett i form av brandskum, säger Johanna Holst på Fortifikationsverket till radion.

Kallingeborna har tidigare fått i sig höga halter PFAS via sitt dricksvatten – något som har kopplats till flera sjukdomar. Till exempel påverkas njurar, lever och kolesterolhalt. Det finns även studier som visar att PFAS hämmar kroppens immunförsvar, och dessutom kopplas PFAS till ökad risk för vissa typer av cancer.