Radar · Miljö

Skogsbyten ska få fler att vilja skydda skog

Bild på tusenårig ek

Enskilda skogsägare kan välja att få mark i ersättning istället för ekonomisk kompensation i samband med områdesskydd. Det efter att Sveaskog börjat föra över skogsmark till Naturvårdsverket. 

Att skogsägare ska kunna få ersättningsmark istället för pengar har sin upprinnelse i skogspropositionen, som klubbades av riksdagen 2022 – och som angav att incitamenten för naturvården skulle öka, ha frivillighet som grund och i huvudsak ske på initiativ från markägare. Som ett led i det arbetet, har statliga Sveaskog börjat arbetet med att föra över 21 500 hektar skogsmark som ska kunna användas av Naturvårdsverket för att byta till sig skyddsvärd skog av enskilda markägare, allmänningar och häradsallmänningar.

– Möjligheten att erbjuda markägare med skyddsvärd skog brukningsbar skogsmark i stället för ekonomisk ersättning har stor betydelse för arbetet med områdesskydd. Framför allt är det en viktig pusselbit för att formellt skydd ska ske utifrån frivillighet, säger Maria Tiricke, enhetschef för Fastighetsenheten på Naturvårdsverket i ett uttalande.

I ett första steg har Naturvårdsverket tagit emot 3 100 hektar produktiv skogsmark från Sveaskog i framförallt Svealand och Götaland där skogen också ska användas som ersättningsmark.

Arealer i andra delar av landet kommer att övertas av Naturvårdsverket senare i år.

Arbetssättet för att få till områdesskydd har testats tidigare, mellan 2013 och 2017. Men då riktades arbetet mot de stora skogsbolagen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV