Radar · Miljö

Finanspolitiska rådet kritiserar regeringens klimatpolitik – ”behöver visa ledarskap”

Bild på Klimatminister Romina Pourmokhtari

Regeringens klimatpolitik tillhör de områden som får kritik från Finanspolitiska rådet i en ny rapport. ”Regeringen saknar en sammanhållen och begriplig klimatstrategi”, är en av slutsatserna som dras.

För en dryg månad sedan sågade Klimatpolitiska rådet regeringens klimatpolitik. Nu kommer också Finanspolitiska rådet med kritik mot klimatpolitiken – från ett samhällsekonomiskt perspektiv.

I sin sammanfattning av rapporten som presenterades under måndagen konstaterar Finanspolitiska rådet att en klimatomställning är nödvändig, och att det ”kommer oundvikligen att få effekter på hushåll och företag”. Staten har därmed flera viktiga roller att fylla, för att klimatomställningen ska bli effektiv, accepterad och uthållig, skriver rådet. 

Men regeringen saknar en sammanhållen och begriplig klimatstrategi, konstaterar rådet, och skriver vidare att företag och hushåll ”får därför svårt att fatta genomtänkta investeringsbeslut och ställa om på ett kostnadseffektivt sätt, något som riskerar att särskilt drabba hushåll med små marginaler”.

Regeringen lovar att hushåll och verksamheter inte ska påverkas negativt ekonomiskt av en omställning och att alla fullt ut ska kompenseras för högre drivmedelspriser. ”Det är varken rimligt eller genomförbart”, skriver Finanspolitiska rådet, och fortsätter:

”Utfästelser av detta slag kan bli en hämsko för omställningen och en källa till missnöje när löftena inte kan infrias”.

De ger istället exempel på en rad olika riktade politiska styrmedel som kan införas och som många andra länder redan infört, såsom exempelvis lokal kompensation för utbyggnad av vindkraft. ”Detta kan minska skillnaderna i hur omställningen påverkar stad och glesbygd och olika inkomstgrupper”, skriver rådet.

De konstaterar att riktade stöd kan vara generösa ”utan att det innebär stora offentligfinansiella kostnader”. Som slutsats konstaterar de att ”regeringen behöver visa ledarskap; klimatpolitiken behöver förklaras – och försvaras – för att nå acceptans” .

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV