Glöd · Debatt

Nödbromsa klimatkatastrofen – halvera EU:s jordbruksbudget

En italiensk risbonde ser sina risfält torka ut under en svår torka i Podalen i juni 2022.

Inga jordbrukssubventioner till köttproduktion, klimatskatt på kött och mjölkprodukter och ingen moms på grönsaker – det är några steg mot en hållbar jordbrukspolitik i EU, skriver tre debattörer från Klimatalliansen.

DEBATT. Enligt en ny studie förväntar sig FN:s klimatpanel att den globala temperaturen under detta århundrade kommer att stiga med minst 2,5 grader jämfört med förindustriella nivåer, vilket skulle få katastrofala konsekvenser. Samtidigt sågar Klimatpolitiska rådet regeringens klimatpolitik och slår fast att regeringen bör utveckla en strategi för jordbrukets klimatpåverkan, som innefattar alla växthusgaser och tar sikte mot ett framtida klimatneutralt jordbruk.

82 procent av EU:s jordbrukssubventioner går till animalieproduktion, vilket är 25 procent av EU:s totala budget, visar en ny studie, publicerad i Nature. Animalieproduktionen i sin tur står för 84 procent av växthusgasutsläppen från EU:s livsmedelsproduktion. Det är skandalöst när jorden brinner och den globala temperaturen skenar. Därför kräver Klimatalliansen en halvering av EU:s jordbruksstöd och ett stopp för köttsubventioner för att nödbromsa klimatkatastrofen.

För att EU ska kunna nå målen i Parisavtalet krävs en genomgripande förändring av unionens jordbruksbudget för att främja en hållbar och klimatsmart livsmedelsproduktion. Istället för att fokusera på subventioner till animalieproduktion, måste vi styra om resurserna till att stödja odling av matväxter för mänsklig konsumtion.

För att driva på matomställningen och minska utsläppen föreslår vi dessutom två andra åtgärder. För det första vill vi införa en klimatskatt på kött och mejeriprodukter. För det andra föreslår vi att växtbaserad mat befrias från moms. Dessa åtgärder skulle dramatiskt förändra konsumentbeteendet, leda till en omfattande matomställning och avsevärt minska utsläppen. Dessutom skulle behovet av jordbruksmark minska, vilket möjliggör återställning av våtmarker och omvandling av frigjord mark till ”rewilding”, där naturen får växa fritt. Det skulle absorbera koldioxid från atmosfären och binda den i jorden och växterna, samtidigt som den biologiska mångfalden ökar.

Enligt FN:s klimatpanel krävs en övergång till en mer växtbaserad diet för att effektivt bromsa klimatkrisen. För att drastiskt minska klimatutsläppen och återställa biologisk mångfald föreslår Klimatalliansen att jordbruksstöden halveras och att subventioner till köttindustrin avskaffas. Vi föreslår att en klimatskatt på kött och mjölkprodukter införs, tillsammans med att momsen på växtbaserade livsmedel avskaffas. Det här är effektiva, nödvändiga och logiska steg mot en hållbar framtid.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV