Radar · Utrikes

FN domineras av män

Ingen kvinna har tjänstgjort som generalsekreterare för Förenta Nationerna under de 79 år som gått sedan FN grundades och endast fyra kvinnor har valts till presidentskapet i generalförsamlingen.

I år hålls rekordmånga val och enligt UN Women har 113 av runt 200 länder aldrig haft en kvinna som högsta politiska ledare.

Fortfarande är kvinnor underrepresenterade i FN – i maj i år bestånd cirka 25 procent av posterna som permanenta företrädarna, ständiga representanter, i New York av kvinnor. Samma siffra för FN-kontoret i Genève är 35 procent och 33,5 i Wien, skriver Fempers.

– Vårt arbete styrs av tron ​​att när kvinnor leder är världen bättre för alla människor och planeten. När många länder i år går till valurnorna måste vi alla sätta kvinnorna först, positionera dem i makttoppen, där och när det är som allra viktigast, säger Sima Bahous, UN Womens högsta chef i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Kvinnors jämlika deltagande i styrning och i ledarskap är nyckeln till att förbättra livet för alla.

Dryg 180 länder leds – inte av en kvinna

I dag leds 26 länder av en kvinna. Och av totalt närmare 200 länder i världen har över hälften aldrig letts av en kvinna, enligt UN Women och frågar om det historiskt stora antalet val som äger rum runt om i världen i år kan ändra detta faktum.

Trots att kvinnor de senaste decennierna har vunnit mark inom politiken så är kvinnor mestadels uteslutna från den absoluta makt toppen i de flesta politiska sammanhang. 

Fram till 1 januari 2024 var endast 23 procent av ministrarna i världens regeringar kvinnor. Och i 141 länder utgjorde kvinnor färre än en tredjedel av det totala antalet ministrar i de sittande regeringarna.

7 länder saknade kvinnor helt i sina regeringar, uppger Fempers.

Ständig representation

De flesta medlemsländer i FN har en ständig representation på plats i New York och Wien. Representationens uppgift är att representera sina respektive länder i FN och FN-organisationerna i New York och Wien. Det dagliga arbetet består till mycket stor del av att bevaka de många mötena i till exempel generalförsamlingen och dess olika utskott.

Svenska FN-förbundet
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV