Radar · Inrikes

Vräkningarna ökar med tio procent – många barn drabbade

Allt fler barn tvingas vara med om vräkning, visar Kronofogdens rapport om vräkningar under 2023.

Den tuffare ekonomiska situationen leder till att fler blir vräkta. Under 2023 genomförde Kronofogden 2 768 vräkningar, vilket är en ökning med tio procent jämfört med året innan.

En grupp som har ökat markant är familjer med barn som drabbas av vräkning. I Kronofogdens sammanställning har antalet barn som berörs av vräkning ökat med 17 procent sedan 2022, till 674 barn. Sedan 2018 har den trenden vänt upp efter att under många år pekat nedåt. Här finns dock stora skillnader var i landet man bor, skriver Kronofogden.

– I Eskilstuna, Västerås och Malmö har antalet barn som berörs av vräkning ökat ganska markant, medan antalet minskar i bland annat Stockholm, säger Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden, i ett pressmeddelande.

Totalt ökade antalet ansökningar om vräkning med 13 procent, till 6 923. Ansökningarna återfinns främst i storstadsområdena.

– Ökningen visar att allt fler har svårt att klara sig i de tuffare ekonomiska tiderna. En vräkning har stora konsekvenser för den som är med om det, inte minst för familjer med barn, säger Davor Vuleta.

Antalet ansökningar om vräkning ökade med 13 procent, till 6 923. Flest ansökningar kommer in i storstadsområdena. Ofta är det obetald hyresskuld som leder till vräkning. Men inte alla ansökningar från hyresvärdar leder till en genomförd vräkning, ungefär 40 procent genomfördes 2023.

Förebygga vräkning

Samtidigt pågår ett arbete med att förebygga vräkningar i samarbete mellan Kronofogden och lokala aktörer som hyresvärdar och socialtjänst. Kronofogden menar att det förebyggande arbetet är avgörande för att färre ska drabbas av en vräkning.

Genom att förhindra vräkningar minskar man på lidandet för de drabbade personerna och sparar även kostnader för hyresvärdar och samhället.

Kronofogden har ett uppdrag från regeringen att arbeta för att förebygga vräkningar.

– Att så många hyresvärdar återkallar sina ansökningar visar att man kan förebygga vräkningar utan att Kronofogden behöver vara inblandade. Det kan handla om att hyresvärden kontaktar hyresgästen redan vid den första uteblivna betalningen, och de tillsammans försöker hitta en lösning. Ofta är också kommunens socialtjänst med i samarbetet, säger Kim Jonsson, projektledare på Kronofogden.

Tips till dig som har svårt att klara hyran:

Om du har svårt att få ihop din ekonomi, prioritera att betala hyra, el och mat.

Ta kontakt med din hyresvärd redan första gången du har svårt att betala din hyra. Ofta kan ni hitta lösningar.

Undersök om det går att byta till ett billigare boende.

Om det går så långt att du måste flytta, glöm inte att lämna in nyckeln till hyresvärden. Om du inte gör det, registreras en vräkning även om du städat ur lägenheten och lämnat den innan Kronofogden kommer. En vräkning gör att du kan ha svårare att få ett hyreskontrakt i framtiden.

Källa: Kronofogden