Radar · Basinkomst

S öppnar upp för frågan om arbetstidsförkortning

Annika Strandhäll (S) leder en arbetsgrupp som utreder frågan om arbetstidsförkortning, en fråga som kan bli ett vallok för S, om den antas.

Något omvälvande kan vara på väg att ske inom arbetarrörelsen – den socialdemokratiska ledningen kan börja öppna upp för en lagstiftad arbetstidsförkortning. Just nu utreds frågan.

Riksdagsledamoten Annika Strandhäll (S) leder en arbetsgrupp inom Socialdemokratiska partiet som ska titta närmare på olika former av arbetstidsförkortning och presentera förslag på det här området.

Det kan röra sig om mer semester, en ny familjevecka, arbetstidsförkortning eller fler röda dagar.

– Vi inspireras väldigt mycket av att det händer så mycket på det här området i Europa och omvärlden just nu, säger riksdagsledamoten Annika Strandhäll, till SVT, som har gjort en enkätundersökning om attityderna kring arbetstidsförkortning bland riksdagspartierna.

Enkäten visar på att bara två av partierna, V och MP, är med på tåget att redan idag lagstifta om arbetstidsförkortning. Tidö-partierna är tillsammans med Sverigedemokraterna inte intresserade och C menar att det är upp till arbetsmarknadens parter att bestämma.

Några reformer på området har egentligen inte skett sedan 1973 då 40-timmars arbetsvecka infördes.

Fler positiva

Även inom LO finns det olika strömningar som förordar arbetstidsförkortningar vilket har lett till en rad motioner på området inför kongressen i maj i år.

I Annika Strandhälls arbetsgrupp sitter även Per-Olof Sjöö, ordförande för industrifacket GS, som också är på tal som ny LO-ordförande. Han har pekats ut som positiv till arbetstidsförkortning, skriver Expressen.

Även Elsa Alm, som är ungsekreterare i LO och är öppet positiv till arbetstidsförkortning, märker av en attitydförändring som är på gång inom partiet.

– Debatten som nu förs om det här i partiet är väldigt mycket mer öppen än vad den någonsin varit. Det här är ju en fråga som tidigare inte fanns på kartan, säger hon till Expressen, som även har talat med källor inom Socialdemokraterna, som menar att det numera finns en större öppenhet för de här frågorna i kretsen kring partiledaren Magdalena Andersson.

Valfråga?

Det finns redan spekulationer om att det här kommer att bli en valfråga inför 2026 med udden riktad mot Sverigedemokraterna.

Förslagen som Annika Strandhäll ska arbeta fram kan först antas som partiets politik vid kongressen 2025, om de skulle godkännas, rapporterar SVT.

De som är kritiska till förslagen om arbetstidsförkortning menar att det redan råder arbetsbrist inom många sektorer och att det behövs fler som arbetar. Även inom Socialdemokraterna finns det många som är kritiska till arbetstidsförkortning.