Radar · Utrikes

Långt kvar till målet att eliminera kvinnlig könsstympning till 2030

Över fyra miljoner flickor i världen över köns­stympas årligen, enligt beräkningar.

I dag är det FN:s internationella dag för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Enligt WHO:s beräkningar könsstympas nära 4 miljoner flickor varje år. I dag finns det över 200 miljoner flickor och kvinnor i världen som överlevt kvinnlig könsstympning.

I år är nästan 4,4 miljoner flickor – eller mer än 12 000 varje dag – i riskzonen för kvinnlig könsstympning runt om i världen, enligt WHO.

Enligt Svenska FN-förbundet manar FN:s generalsekreterare António Guterres i ”kraftfulla ordalag till fortsatt arbete mot denna skadliga sedvänja”.

– Även en stympning är en för mycket, sa generalsekreteraren

Fakta: Könsstympning

• Över fyra miljoner flickor världen över köns­stympas årligen, enligt beräkningar.
• Totalt uppskattas över 200 miljoner kvinnor vara könsstympade globalt. I Sverige beräknas antalet till 38 000, men mörkertalet kan vara stort.
• Könsstympning dokumenteras för närvarande i 92 länder i Afrika, Asien, Mellanöstern, Östeuropa och Sydamerika. Högst andel könsstympning i världen har Somalia där 98 procent av de 5–11-åriga flickorna utsätts för ingreppet och sedvänjan inte är olaglig.
• Flickor löper i dag en tredjedels mindre risk att utsättas för könsstympning jämfört med för 30 år sedan; dock måste framstegen vara minst 10 gånger snabbare för att nå det globala målet att eliminera kvinnlig könsstympning till 2030
• Världshälsoorganisationen (WHO) delar upp kvinnlig könsstympning i fyra olika typer, beroende på hur mycket av klitoris och blygdläpparna som skärs bort. I vissa fall förekommer också ”prickning”, att könsorganet sticks, skärs, skrapas eller bränns. Könsstympning utförs ofta osterilt utan be­döv­ning, med en kniv, ett rak­blad eller en glas­skärva.
• Ett okänt antal flickor dör årligen till följd av ingreppet. Infektioner och skador i urinvägarna, cystor, fistlar och svårigheter att kissa är vanliga komplikationer liksom psykisk ohälsa, komplicerade förlossningar och svårigheter att ha ett sexuellt samliv.

Källor: Unicef, WHO, Socialstyrelsen, Sida, Plan International/TT

.

Här kan du ställa frågor om könsstympning: Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck (NCH)