Radar · Inrikes

Lagändring ska hjälpa ukrainska flyktingar

Regeringen är klar med ett lagförslag som gör att ukrainska flyktingar kan folkbokföra sig i Sverige.

Genom att vara folkbokförd kan ukrainska flyktingar bland annat få etableringsersättning på 308 kronor om dagen, istället för nuvarande dagersättning på 71 kronor, migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M).

Hon understryker dock att de flesta ukrainare vill jobba och att kunna få ett personnummer underlättar vardagslivet i Sverige, till exempel genom att man kan skaffa sig ett bank-id och få större tillgång till vård.

Lagförslaget ska skickas ut på remiss om några veckor. Därefter hoppas Malmer Stenergard att en proposition till riksdagen kan snabbehandlas så att ukrainarna kan få ett personnummer före årsskiftet

Lagförslaget kommer att gälla de ukrainare som varit i Sverige i minst ett år och som väntas stanna här ytterligare ett tag.

Ukrainare som flytt kriget i sitt hemland omfattas av EU:s massflyktsdirektiv. Det gäller till i mars 2025, men kan förlängas.