Radar · Inrikes

Generaldirektör: Välkomnar nedläggning av Sis

Regeringen vill lägga ned Sis, Statens institutionsstyrelse, vilket generaldirektören välkomnar.

Generaldirektören för Sis, Statens institutionsstyrelse, Elisabet Åsbjörnsson Hollmark anser att det är bra att regeringen och Sverigedemokraterna vill lägga ned Sis. Det säger hon till TV4.

Under gårdagen presenterade regeringen och Sverigedemokraterna en utredning för att lägga ned Sis, Statens institutionsstyrelse. I stället vill man ersätta det med en ny statlig barn- och ungdomsvård.

Under den senaste tiden har det riktats hård kritik mot myndigheten, bland annat efter flera rymningar från Sis-hem. Att regeringen nu vill lägga ned Sis välkomnas av generaldirektör Elisabet Åsbjörnsson Hollmark.

– Det krävs stora stora insatser för att vi ska lyckas med att hjälpa dessa barn och ungdomar att bryta beteendet, säger hon till TV4.

Hon medger själv att myndigheten brister i sitt uppdrag på flera punkter i att erbjuda trygghet och säkerhet för ungdomar. Bland annat är lokalerna eftersatta, det råder brist på kompetens men även myndighetens befogenheter är otillräckliga, anser hon.

– Det är klart att vi då inte kan upprätthålla en trygg och säker vård och behandling. Vi behöver en modern lagstiftning och det ser regeringen över redan nu, säger hon.