Radar · Inrikes

Äldreboendena utan vinstsyfte ger högst kvalité

Landets bästa äldreboenden drivs av aktörer utan syfte att gå med vinst. Lägst kvalitet håller boenden som drivs av riskkapitalbolag, skriver Landets Fria, som i sitt senaste nummer uppmärksammar en undersökning om privatiseringens effekt på 2 639 icke-kommunala äldreboenden i Sverige.

– Våra analyser visar att icke-kommunala aktörer kan leverera välfärdstjänster av hög kvalitet men att det finns betydande variationer. Detta är värt att tänka på när man som kommun upphandlar driften av ett boende, säger statsvetaren Rasmus Broms i en kommentar.

I studien undersöktes bland annat personaltäthet, tillgång till sjuksköterskor, personalens utbildningsnivå, boendenöjdhet, samt hur väl boendena uppdaterat sina handlingsplaner. Det visade sig att icke-vinstdrivande organisationer som exempelvis idéburen verksamhet var bäst överlag på äldreomsorg. Dessa sysslar inte med vinstutdelning utan återinvesterar sitt ekonomiska överskott i verksamheten.

– Här ser vi högst personaltäthet, många sjuksköterskor, den till utbildning sett mest kompetenta omsorgspersonalen, och flest nöjda brukare, säger Rasmus Broms.

Studien Provider Ownership and Indicators of Service Quality: Evidence from Swedish Residential Care Homes