Radar · Inrikes

Höga dödstalen för arbetsmiljöolyckor ska utredas

skylt med varning framför bygge

En särskild uttredare ska titta närmare på varför så många dödliga arbetsmiljöolyckor skedde förra året och ge förslag till regeringen på ny arbetsmiljöpolitik.

Under många år har dödsfallen i arbetsmiljöolyckor legat lågt, men förra året bröts den trenden. Bland annat dog en 14-årig pojke när han klämdes fast under en hjullastare under ett sommarjobb.

Arbetsmiljöverket har tidigare sagt att det inte ser något mönster i de dödliga olyckorna, varken när det kommer till maskiner eller moment i arbetet, däremot är vissa branscher överrepresenterade som byggbranschen.

Dock menar Arbetsmiljöverket att de flesta av arbetsplatsolyckorna som ledde till dödsfall inte hade behövt ske om arbetsgivarna gjorde bättre riskbedömningar, rapporterar Dagens Nyheter.

Ny strategi

De många olyckorna ska nu utredas av en särskild utredare tillsatt av regeringen. Denne ska även ta fram förslag en ny arbetsmiljöstrategi för perioden 2026–2030. Syftet är att ange inriktningen för regeringens arbetsmiljöpolitik, skriver regeringen.

– Beslutet att tillsätta denna utredning är ett viktigt steg för att skapa en bättre arbetsmiljö för alla. Dagens arbetsliv präglas av en rad omvärldsförändringar och faktorer. Arbetsrelaterad stress, distansarbete och digitalisering, brottslighet och arbetstagares utsatthet, den gröna omställningen och klimatförändringarnas effekter samt internationalisering är alla faktorer som påverkar arbetslivet. Vi behöver en ny arbetsmiljöstrategi som har ett tydligare fokus på dessa delar, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg, i ett pressmeddelande.

Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 11 juni 2025. Särskild utredare blir Håkan Olsson, som idag är särskild rådgivare vid Arbetsmiljöverket.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV