Radar · Inrikes

Organisationer: Höj beloppet till asylsökande

Staten måste höja dagsersättningen till asylsökande eftersom den inte räcker ens till grundläggande behov. I stället tvingas de vända sig till välgörenhetsorganisationer för att få mat på bordet, menar flera av organisationerna själva.

Vi ser ett akut behov av att höja beloppet till asylsökande, skriver företrädare för Bris, Svenska kyrkan, Rädda Barnen, Röda Korset och Sveriges stadsmissioner på Dagens Nyheters debattsida.

Dagsersättningen för asylsökande på 71 kronor inte har höjts sedan ersättningens infördes 1994. Det har enligt välgörenhetsorganisationerna lett till att många asylsökande vänder sig till dem för att få råd med sådant som mat och kläder.

Enligt ny Novusundersökning, beställd av organisationerna, tycker sex av tio svenskar att dagersättningen till asyl­sökande, inklusive ukrainska flyktingar, bör höjas. Debattörerna menar att dagsersättningen bör ligga på samma nivå som för försörjningsstödet.

”Det ger inget utrymme för utgifter utöver det allra nödvändigaste, men skulle i alla fall minska den akuta ekonomiska utsattheten för människor som söker skydd i Sverige”, skriver organisationerna.