Radar · Inrikes

Rapport: Allt fler barn vänder sig till Bris för stöd vid kriminalitet

Många barn tar kontakt med Bris för att känner oro för kriminalitet.

Det är en mörk framtid som väntar dagens ungdom. Det är åtminstone den bilden som många barn har och som återges i Bris Barnrapport. Många samtal handlar om oro kring kriminalitet och självskadebeteenden.

Under 2023 fick Bris ta emot 16 procent fler stödjande kontakter än året innan från barn upp till 18 år. Det visar den senaste Barnrapporten, som bygger på kvalitativa och kvantitativa analyser av barns kontakter med Bris.

Det är uppenbart att omvärldsläget påverkar barnens mående och framtidstro, menar Bris, som noterar att många av samtalen ofta handlar “en generell hopplöshet över samhällsutvecklingen”. Barnen berättar om en besvikelse och frustration kring vuxnas och makthavares förmåga att ge dem förutsättningar till ett bra liv.

– Att samtalen till Bris ökar är inte negativt i sig, det är alltid positivt när barn tar steget att söka hjälp. Det är modigt att våga dela med sig av sin livssituation och stort att öppna upp sig om sina känslor och sitt mående. Det är långt från alla som behöver hjälp som vågar be om det. Därför vet vi att när barn berättar finns det hopp om förändring och att samtal gör skillnad, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare, i ett pressmeddelande.

Oro kring kriminalitet

De flesta samtalen handlar om psykiskt mående. Många barn är oroliga för att inte räcka till eller leva upp till upplevda krav på dem, inte minst när det kommer till skolgången.

Bris ser att det är främst tre ämnen som sticker ut vad det gäller barnens kontakter i årets rapport. Det handlar om skola, som har ökat med 34 procent jämfört med förra året, självskada som har ökat med 42 procent, samt kriminalitet som sett en ökning med 60 procent.

Samtalen om självskada har sett en ökande trend efter coronapandemin. Flera av dem som väljer att prata med Bris berättar om att de gör sig själv illa för att det tillfälligt lättar på ångesten, men att det i slutändan får dem att må ännu sämre. Lite färre än var tredje som söker kontakt för självskadeproblem har haft kontakt med stödinsatser.

Samtalen om kriminalitet är ett område som har ökat enormt under de senaste åren. Bris skriver att ökningen handlar nästan uteslutande om gängkriminalitet, och då från både barn som påverkats av den och barn som själva är involverade. Flera av de som tar kontakt har sömnsvårigheter, känner sig stressade och använder droger för att självmedicinera.

– Att så många av samtalen till Bris vittnar om barns bristande framtidstro och att de inte tror på vuxnas möjlighet att förändra deras situation är något vi måste ta på allvar. Det visar att vi har ett jobb att göra när det gäller att bygga tillit och att samhället inte bara behöver prata om tidiga insatser, vi behöver också säkerställa att resurserna finns att genomföra och implementera tidigare insatser på riktigt, säger Magnus Jägerskog.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV